Vilda spekulationer efter nyheten om MittMedia

Nyheten om att MittMedia ska säljas skakade om mediebranschen.
Den publicerades först på denna blogg. Senare publicerade Resumé en artikel med
snarlika uppgifter om en kommande affär mellan MittMedia, Polaris,  NWT och VKMedia. Resumé spekulerade också i att även Bonnier fanns med i diskussionerna
och att det därmed kunde bli en budstrid. Efter detta florerade en uppgift om att ”före
detta anställda i MittMedia på något sätt agerat för Bonnier under processen”.

Alla tillfrågade ansvariga inom de berörda koncernerna
avstod från alla kommentarer till alla medier i går sedan nyheten publicerats.
Det talar ju onekligen för att uppgiftera om en försäljning stämmer, annars
hade det ju varit lätt att dementera.

Nyheten på Utkiksbloggen togs upp i en rad olika medier, bland annat Journalisten, SVT, Västerbottens-Kuriren och och Gefle Dagblad. Jag kontaktades också av flera medier som ville resonera om saken. I Mediepodden diskuterar jag MittMedias framtid med medieanalytikerna Emanuel Karlsten och Olle Lidbom. Vi resonerade om vad som kan vara sant eller ej, samt om vad som sker i medielandskapet och de olika berörda företagen om affären går igenom. Många frågor, få bra svar. Podden var i går kväll ännu inte publicerad.

I övrigt resonerades och spekulerades det igår tydligt hej
vilt kring nyheten i mediehusen och på många andra håll.  Bland alla uppgifter som jag i går nåddes av från spridda
håll stack onekligen ett påstående ut ordenligt. Det var att tidigare anställda
i MittMedia på ett eller annat sätt skulle agera för blivande köpare och då i
första hand för Bonnier!

Tankarna går naturligtvis direkt
igång om vilka det i så fall skulle kunna vara. En rad framträdande företrädare
för MittMedia har ju slutat under senare år, men vilka har den positionen att de
på något sätt kan finnas med i diskussionerna hos till exempel Bonnier?

Om uppgifterna om detta stämmer så skulle det väl i så fall vara två tidigare toppfunktionärer inom
MittMedia det skulle handla om. Och därmed finns det inga som är mer
kvalificerade än tidigare vd Thomas Peterssohn och tidigare redaktionella
chefen AnnaKarin Lith. Båda starkt drivande och med breda erfarenheter Men båda
också omdiskuterade för sina insatser både i MittMedia och på andra håll.

Om de på något sätt agerar för Bonnier så behöver inte
det tyda på att de sedan skulle få någon roll i eller kring MittMedia, det är nog minst sagt tveksamt med tanke på hur de skildes från koncernen 2016. Däremot kan de naturligtvis
ha konsultuppdrag för Bonnier i denna fråga. Det är inte ovanligt med många
mer eller mindre synliga aktörer vid sådana här affärer.

Om Thomas Peterssohn har haft någon närmare kontakt med
Bonnier vet jag inte och han är dessutom nu engagerad i en annan verksamhet.  AnnaKarin Lith är däremot aktiv i Bonniersfären. Efter
avslutet på MittMedia anlitades hon först av Bonnier News för ett konsultuppdrag. Hon skulle utveckla DN:s kontakter med landsortspressen, men om jag förstått rätt så avslutades det uppdraget efter en kort tid. 

Då blev hon, och är fortfarande, ledamot i Sydsvenskans styrelse. Där är Bonniers vd Tomas Franzén ordförande och Carl Johan Bonnier ledamot. Där finns det således mycket goda möjligheter att utveckla ett mer eller mindre omfattande samarbete mellan AnnaKarin Lith och Bonnier. Det är ett par år sedan hon lämnade MittMedia, men hon har naturligtvis fortfarande mycket goda kunskaper om den koncernen. Det kan naturligtvis vara intressant för Bonnier om det där finns ett intresse för en affär med MittMedias ägare.   

Nätverk, personliga kontakter och inte minst personkemin
spelar erfarenhetsmässigt en stor roll i
sådana här situationer. Just denna tilltänkta medieaffär är ett bra exempel; Victoria Svanberg, NWT:s och ägarfamiljen Anders företrädare, sitter i norska Polaris
styrelse. Polaris är ett dotterföretag till Schibsted där familjen Ander och NWT är
delägare.

Polaris styrelseordförande Bernt Olufsen sitter numera i VK Medias styrelse.
Han har en lång rad meriter bakom sig inom Schibsted och kom, om jag förstått
rätt, in i VK:s styrelse efter Bengt Ottosson, tidigare vd för Expressen och sedan ett drygt år ordförande i MittMedia. Här finns således förutsättningar för korta avstånd mellan olika
nyckelpersoner. 

Endast Resumé har hittills primärt uppgett att Bonnier är intresserad. Det kanske inte direkt talar
för att det är korrekt, men texten har skrivits av rutinerade och kunnige Leif ”Honken”
Holmkvist som brukar vara initierad och det talar för att han skulle ha kunnat ha
rätt om Bonniers intresse för MittMedia.

Jag tvivlar dock ändå på att Bonnier finns med i
diskussionerna eller att de i så fall skulle vara aktuellt för MittMedias ägarstiftelser att låta Bonnier ta över deras koncern. I den ideella ägarkretsen slåss nog nu många med stridiga känslor i en emotionellt svår situation. Hur detta och alla andra faktorer påverkar utfallet är svårt att bedöma, men det avgörande är nog att det finns både mer pengar, kraft och kunnande om
landsortpressen bland intressenterna kring Polaris än hos Bonnier.
Snart får vi säkert svaret.

Korrigerad 190206 kl 11.52

       

Publicerat

av