Vem bör bli Årets Medieledare?

Idag drar
jag till Stockholm och flera intressanta möten under två dagar, däribland ett
möte den 18 september med juryn som ska utse Årets Medieledare. Hör gärna av er
till mig med förslag på värdiga pristagare; det är fortfarande möjligt att
lansera namn utöver de intressanta nomineringar som redan gjorts. Priset kan gå till en bra ledare på vilken
avdelning som helst inom ett mediehus. Så här beskrivs priset på
Tidningsutgivarnas hemsida:

”Till Årets Medieledare utses en person som genom sitt
ledarskap bidragit till ett positivt arbetsklimat med hög måluppfyllelse. Till
Årets Medieledare kan utses ledare på alla nivåer inom företagets samtliga
verksamhetsområden, som redaktion, marknad, annons, tryck, distribution, it,
administration, kundservice etc. Bidrag med referenser från chefer och
medarbetare, eller resultat av medarbetarundersökningar, premieras.”

Förra året delades priset ut för första gången. Priset gick till Anders Ingvarsson, då chefredaktör på Norrländska Socialdemokraten, nu på Sundsvalls
Tidning. Priset ska delas ut samtidigt som en rad andra priser delas ut under arrangemanget
Årets dagstidning på Wallmans salonger i Stockholm den 15 oktober.

I år är Ann Lagerström ordförande för juryn rörande årets medieledare. I
juryn ingår också Martin Kreuger, Lena Victorin och jag själv. Ett stort antal
branschföreträdare är engagerade i juryarbetet för samtliga priser rörande
årets dagstidning och alla träffas under onsdagen och sammanträder samtidigt
hos arrangörerna, Tidningsutgivarna och Medievärlden.     

Publicerat

av