Världskulturmuseet ändrar sig

Kors i taket, hör och häpna – byråkraterna på Världskulturmuseet ändrar sig. Efter den massiva kritiken mot beslutet att backa inför religiösa fanatiker ändrade sig museets ledning enligt GT och tänker nu snarast möjligt ställa ut bilderna av fotografen Elisabeth_Ohlson_Wallin. Bra. Men pinsamt. Det är naturligtvis bra att beslutet ändras, men det är pinsamt att det sker under galgen efter allvarlig kritik från många håll. Hur kan det komma sig att så många ledande statliga tjänstemän i olika förvaltningar är så osäkra i sina bedömningar om vad som är klokt och rätt, särskilt när det gäller kopplingar till tryck- och yttrandefriheten? Svåra grejer, tydligen. Konstigt nog. Jag förmodar att vissa som trampar fel kanske bara sätter upp fingret i luften och känner efter vad de tror (rent populistiskt) är rätt enligt somliga och fattar sitt beslut därefter. Sitt felaktiga beslut. Och så kanske det dessvärre går till även när de korrigerar sitt beslut, som i det här fallet. Tanken förskräcker, vad sjutton tycker de egentligen är rätt eller fel!

Publicerat

av