Varför travesterar Meg17 Donald Trumps stridsrop?

Sitter nu på tåget på väg till Göteborg för
Mediedagarna, Meg17, och Bokmässan. I år dock med blandade känslor. Meg är en
bra mötesplats för mediefolk, men jag tycker att Meg 17 har ett tveksamt system
för entrebiljetterna. Därtill undrar jag hur det gick till då Meg17 bestämde
sig för sin slogan ”Make media great again” som dyker upp i flera varianter i programmet. Donald Trump skulle säkert tweeta
gillande om han visste att Meg17 apat efter hans stridsrop ”Make America Great
Again”.  

Nåväl, efter en viss tvekan åker jag
söderut idag tisdag. Och denna tvekan omfattar också en rent ekonomisk fundering
eftersom Meg, inklusive tvingande seminariebiljetter till Bokmässan per automatik,
kostar över 5.000 kronor.  Med resa och
hotell blir totalkostnaden över 15.000 kronor.

Hotell och resa hade jag kunnat avboka om
jag hade fått förhinder eller blivit sjuk, men det går inte Meg med på. Där skulle
ingenting betalats tillbaka för biljetter köpta i förväg.  Mot en avgift på några hundra kronor skulle de
däremot kunna överlåtas till någon annan.

Men vem skulle jag då överlåta dem till?
Jag driver ett enmansföretag och alla andra jag skulle kunna erbjuda
biljetterna har säkert redan köpt sina egna biljetter.

Ännu svårare att förstå detta blev det då
jag ringde till Meg för att förvissa mig om att man där på plats, precis som på
Bokmässan, kan köpa in sig direkt på plats. Häpnadsväckande nog blev svaret
nej!

Då förklarade jag för vederbörande att jag i
så fall inte åker till Meg, dels för att det var för sent att beställa biljetten
och hinna få den hemskickad, dels för att jag inte ville köpa i förväg eftersom
jag inte skulle kunna få pengarna tillbaka vid förhinder.

Men beskedet var ändå att biljetterna skulle
köpas i förväg. Jag bad att få tala med Megs chef, men då bad den i och för sig
trevliga företrädaren för Meg i stället att få kolla själv med ledningen. Efter
en stunds väntan fick jag beskedet ”vi ska ordna så att du kan köpa på plats”.
Jaha, sa jag, är det en speciallösning för mig eller kan vem som helst köpa in
sig på Meg på plats utan förhandsbeställning? Om detta fick jag inget svar, men
jag fick namnet som referens om jag får problem på plats i Göteborg i morgon onsdag.

Och några problem blir det kanske även om jag
kommer in. Såg nyss på Megs hemsida att luncherna och minglet med
prisutdelningarna för MegAward är slutsålda! Lunch kan man ju äta på annat håll, men mingel och prisutdelningarna är ju synd att kanske missa. Både det ena och det andra ingår i
entrébiljetten som jag fått löfte om att köpa på plats…

Det ska bli intressant att se hur det går,
men min respekt för Meg-arrangemanget är just nu tämligen begränsat. Vem vet,
det kanske ändras om två dagar då vi vet hur arrangemanget avlöpt. Att det är, eller åtminstone varit, en bra mötesplats för branschens medarbetare vet alla som varit där, men efter
Meg16 förra året gissade jag ändå att Meg kan få svårt att klara framtiden.

I år delas uppenbarligen inte Momma-priset ut
till Årets Utgivare på Meg som tidigare år. Jag förmodar att det i stället
kommer att ske på Årets Dagstidning i Stockholm i vår och den förändringen kanske
är ett tecken i skyn…

De som Meg vänder sig till företräder ju i
de flesta fall en bransch som har problem med sin affärsmodell och som jagar
kostnader. Årets Dagstidning är ett alternativ som koncentrerats till en dag
jämfört med tidigare, men kan naturligtvis kan utvecklas ytterligare igen.

Meg drogs igång när starka krafter inom Stampen
som då ännu inte försvagats, gärna såg att ett viktigt mediearrangemang
förlades till Göteborg. Måhända finns det i dag krafter som verkar för en mer central
mötesplats i Stockholm?

Hursomhelst bör naturligtvis ett stort
branscharrangemang som Meg17 vara mer kundorienterat och flexibelt. Om det blir
problem för mig att komma in i morgon får jag väl ägna dagarna åt de trevliga
restaurangerna i Gothia Tower, men jag hoppas naturligtvis att årets Meg bjuder
på bra diskussioner och många möten.
Kompletterad med länkar 170926 kl 23.10 

Publicerat

av