Varför är medierna så pinsamt dåliga om toppmilitären i häkte?

Mediernas hantering av den senaste stora affären med en ”högre militär och hans hustru” som häktats är obehaglig och pinsam. Vad orsakar den onormala försiktigheten på redaktionerna?
Militärledningen, polisen, medierna, regeringen och riksdagens partier har fått veta vilka det är, men inte svenska folket. Helt otroligt!
Världen är totalt förändrad sedan decennier. Krig i Europa, högervridning i många länder, ett avancerat informationskrig och helt nya värderingar om det mesta. Gängkrig. Terrorister. Allvarliga hot mot Sverige.
Men den svenska pressen är fortfarande exremt försiktig och vårdar ömt sina värderingar sedan 60- 70- 80- och 90-talen. ”Publicera inga namn före domstolens dom”, eller vad det nu står i våra etiska rekommendationer, märk väl, rekommendationer, inte i några bindande pressetiska regler.
Där, bland annat, finns således öppningar för att publicera något som man normalt inte gör. Men om allmänintresset talar för en publicering som till vardags kan verka ”oetisk” så är det således fullt möjligt.
Hur man kan avstå från detta i dagens läge är obegripligt, särskilt vad det gäller våra medier som SVT, TV4 Stockholmstidningarna och de tongivande tidningarna inom landsortspressen.
Mig veterligen har endast Sydsvenskan, HD och magasinetkonkret.se publicerat namnen sedan de häktats. Bra! Jag hoppas jag missat någon ytterligare tidning som publicerat mer än de tysta. Häktningen är en naturlig brytpunkt för utgivarens bedömning.
I andra tidningar, public service och TV4 syns knappt nyheter om det häktade paret. Inte ens i de tv-nyheter som gjort överstelöjtnanten känd lättar på slöjorna.
Därför tror nu säkert många svenskar felaktigt att det är överstelöjtnant Joakim Paasikivi som burats in. Han har ju synts i tv väldigt ofta.
Det är inte han som häktats, den överstelöjtnanten heter Johan Huovinen och är inte lika känd, men har tydligen använts av SVT och TV4 som expert rörande kriget i Ukraina. Både han och den häktade hustrun förnekar brott.
Nu har reportrar som intervjuat honom enligt uppgift suttit i rutan och undrat vad de vet om den misstänkte ”välkände toppmilitären”. Fast de rimligen redan vet det mesta.
Det är också stötande när medier väljer att anonymt publicera massor av fakta som gör en korrekt eller felaktig identifiering möjlig, men som också leder till att oskyldiga pekas ut. Det skulle inte förvåna mig om Paasikivi känner sig utpekad och är rejält knäckt och förbannad idag.
Hur ska man få prenumeranter och tittare om medierna inte informerar korrekt om nyheter av den här digniteten och som medborgarna har rätt att få veta? Ofattbart och pinsamt!

Korrigering 25.10 om bland annat att tydlingen även TV4 använt överstelöjtnanten som expert. Även om att magasinetkonkret.se publicerat vilka misstänkta det handlar om.
Publicerar nedan även de punkter i det etiska regelverket som berör saken, 4 av 17 punkter!

Utdrag ur mediernas nu gällande etiska regler:

  1. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.

Var försiktig med namn

  1. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.
  2. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.
  3. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.

Anm. Denna text publiceras också på min sida i Facebook.
.
Publicerat

av