Utkik Media rekryterar publisher till UNT

Upsala Nya Tidning, UNT, har anlitat mitt bolag Utkik Media för rekryteringen av en publisher. Hon eller han blir chefredaktör, ansvarig utgivare och verkställande direktör, ett intressant jobb på en av de viktigaste regiontidningarna i ett resursstarkt mediehus. Idag är Dan Lannerö vd för UNT. Lars Nilsson är chefredaktör och ansvarig utgivare. När de pensioneras får deras efterträdare som publisher ansvaret för både den redaktionella verksamheten och affärsverksamheten i företaget. Det är en lösning som blir allt vanligare inom dagspressen i takt med att tidningarna utvecklas till mediehus verksamma i många kanaler, vilket NTM:s koncernchef Lennart Foss konstaterar idag i Medievärlden inför rekryteringen till UNT. Aktiebolaget Upsala Nya Tidning ägs sedan 2009 till 50 procent av stiftelseägda Norrköpings Tidningars Media AB, NTM, och till 50 procent av stiftelseägda Axel Johansson Upsala Nya Tidning Förvaltning AB. De tre ägarstiftelserna är Axel Johanssons donation, Axel Johanssons minne och Axel Johanssons understödsfond. Axel Johansson var som bekant en legendarisk publicist och chefredaktör för UNT. Han var också styrelseordförande och stor aktieägare i tidningen. Andra kallade inte sällan Axel Johansson för Koftan och än idag delar Publicistklubben varje år ut stipendier från hans donation. Jag har själv i min ungdom fått hans stipendium för studieresor i England… Tidningen har alltid haft en viktig publicistisk roll och den har en stark position i Uppsala och länet, men noterar som alla tidningar förändringar i den snabba medieutvecklingen. Därför har UNT utvecklats till ett resursstarkt mediehus där den påtagligt moderniserade klassiska tidningen numera har en omfattande verksamhet i en rad nya kanaler. Utöver tidningen och webben har UNT också flera gratistidningar och en tv-kanal. Med mera. Jag är nu inne på mitt sjunde år som företagare på deltid sedan jag slutade som chefredaktör på Gefle Dagblad 2004. Under dessa år har jag främst haft uppdrag som rådgivare åt tidningsledningar runt om i landet. Det har ofta handlat om strategifrågor och utvecklingsprojekt. Jag har också anlitats för många rekryteringar, främst chefredaktörer. Bland dessa uppdragsgivare märks Norrländska Socialdemokraten, Allehanda Media, Smålands-Tidningen och senast Corren i Linköping. Verksamheten i Utkik Media, som formellt heter Utvalnäs- Media och Kommunikation AB, har fått en större omfattning än vad jag ursprungligen trodde, men det är naturligtvis roligt. Det är kul och intressant att få vara med och söka en klok strategi på medieområdet inför morgondagen och, inte minst, att få delta i sökandet efter framtidens ledare inom mediebranschen.

Publicerat

av