Utkik Media rekryterar chefredaktör till Hälsingetidningar

Mitt bolag Utkik Media har anlitats av MittMedia för
rekryteringen av chefredaktör och ansvarig utgivare till Hälsingetidningar. Nuvarande
chefredaktören Daniel Bertils slutar för att gå vidare till nya viktiga uppgifter
i staben till MittMedias koncernledning.

Hälsingetidningar är ett av de mest intressanta
tidningsföretagen i Sverige med en framsynt och avancerad organisation. En och
samma utgivare ansvarar för fyra olika tidningstitlar och den gemensamma sajten helahälsingland.se.
Tidningarna och sajten görs av en och samma
redaktion, men med en bibehållen mycket stark lokal förankring. Det är en framtidsinriktad
lösning som säkert får efterföljare då dagspressen i tuffare tider söker nya
modeller. 

MittMedia har successivt under ett par decennier växt till
en av landets större mediekoncerner. Under det senaste halvåret har dess nya
koncernledning med vd Thomas Peterssohn tydligt pekat ut riktningen mot ett
nytt sätt att jobba med en ny organisation baserad på en avancerad samordning
och effektivisering. Om detta har jag bloggat tidigare.

Daniel Bertils har varit en viktig person för
tidningarna i Hälsingland, inte minst när Hälsingetidningar skapades, först baserad
på titlarna Hudiksvalls Tidning, Ljusdals-Posten och Söderhamns-Kuriren. Senare,
när MittMedia förvärvat de tre tidningarna, utökades Hälsingetidningar med
Ljusnan i Bollnäs.  

Daniel Bertils är en av dem som gjorde omorganisationen
tillsammans med dåvarande vd Ruben  Jacobsson
och dåvarande chefredaktören Mats Åmvall.  Åmvall är i dag chefredaktör för Sundsvalls Tidning och Jakobsson är vd för LRF Media. Daniel Bertils ska i sin nya roll
som redaktionell produktionschef för MittMedia jobba med redaktionella
samordningsprojekt inom hela koncernen med sina 17 tidningstitlar, precis som
han tidigare  gjort inom
Hälsingetidningar.

Det är trevligt att få ett nytt uppdrag av MittMedia som jag
tidigare anlitats av för rekryteringen av bland annat chefredaktörer till Allehanda Media och Östersunds-Posten. I övrigt har jag under senare år anlitats för
rekryteringar av chefredaktörer och utgivare till bland annat Corren och Upsala Nya Tidning med
flera tidningar.

Förutom chefsrekryteringar jobbar jag också med strategiska frågor
typ sammanslagningar, samarbeten och rationaliseringar, men kanske oftast som
rådgivare och bollplank åt vd och chefredaktörer på olika tidningar i löpande
frågor.

  

Publicerat

av