Utkik Media rekryterar chefredaktör till Folkbladet

Idag har mitt bolag Utkik Media fått i uppdrag av Folkbladet Västerbotten att rekrytera en ny chefredaktör och ansvarig utgivare till
tidningen. Den nye redaktören ska efterträda Daniel Nordström som utsetts till chefredaktör
på Arbetarbladet i Gävle.

Jag har tidigare bloggat om Folkbladets samarbete med
Västerbottens-Kuriren, VK, som också är dess majoritetsägare. De bägge
tidningarna har gemensamt svarat för en pionjärinsats i sitt sökande efter en
ny fungerande modell för ett bra samarbete på en konkurrensort med två tidningar, en viktig
process i en tid då alla tidningar möter svåra utmaningar.
Folkbladet ägs till 91 procent av VK och till 9 procent av VF Intressenter
AB. Västerbottens-Kuriren AB ägs till 99,8 procent av Stiftelsen VK-press. VK:s
vd Sture Bergman är styrelseordförande i Folkbladet. Koncernen ger också ut
gratistidningar, bedriver en omfattande tryckeriverksamhet och äger dessutom ett
fastighetsbolag.   

Både VK och Folkbladet har precis som branschen i
övrigt noterat minskade upplagor. VK hade senast en TS-upplaga på 32 400 ex
efter en minskning med 1 100 ex. Folkbladets upplagenotering blev 10 900
ex efter ett tapp på 800 ex. Negativa siffror, således, precis som runt om i
landet. Inom koncernen jobbas det dock hårt med omställningen till en digital
och multimedial verksamhet.

Även rent journalistiskt är Folkbladet en intressant
tidning med sin ambition att vara en tidning för hela länet. Tidningen var också
för drygt ett  år sedan första tidning i Sverige att kunna peka ut Stefan Löfven som
socialdemokraternas nye partiledare. Ett präktigt scoop som Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet och kvällstidningarna nog gärna hade velat ha.   
Förra våren tilldelades sportmedarbetaren Jonas Fahlman Publicistklubbens
pris till minne av den ryske mördade journalisten Anna Politkovskaja. I
motiveringen hette det att ”Yttrandefriheten gäller också på sportens arenor. Jonas Fahlman har
försvarat det fria ordet trots hot och trakasserier.” Detta sedan Fahlman
avslöjat att Luleås sportchef under en match skrikit rasistiska
kommentarer till en spelare i motståndarlaget.
Jag ser fram emot att få jobba åt Folkbladet och arbetet inleds omgående. Tjänsten
kommer också att annonseras ut inom kort.

Uppdaterad 130328 kl 19.43

  

Publicerat

av