Utkik Media biträder Arbetet vid rekryteringen av politisk redaktör

Tidningen Arbetet söker en ny
politisk redaktör. Mitt bolag Utkik Media har anlitats för att biträda
tidningen i rekryteringsarbetet. Jag har tidigare medverkat vid rekryteringen
av chefredaktörer till flera tidningar inom LO Mediehus AB, som ägs av LO.
Rekryteringsarbetet har
nyligen inletts och tjänsten är utannonserad. Det är ett kvalificerat jobb som
naturligtvis kräver mycket kunnande, entusiasm och integritet av den som
anförtros uppgiften. Arbetet och dess ledarsida har ju också, minst sagt, en
inflytelserik position i den politiska debatten.
Därmed bör tjänsten som
tidningens politiske redaktör vara ett drömjobb för den som ska driva
ledarsidan och dess värderingar vidare. Dess mångårige redaktör Martin
Klepke blir deltidspensionär, men fortsätter också att medverka på ledarsidan.I år fyller Arbetet och dess föregångare 100 år. Tidningen hette först Fackföreningsrörelsen och bytte senare namn flera gånger. Under våren 2012 bytte den slutligen namn från LO-Tidningen till Arbetet. Sedan 2015 ingår den i LO Mediehus AB tillsammans med flera andra förbundstidningar. Jag har efter tiden som
chefredaktör för Gefle Dagblad från 2015 verkat som konsult och rådgivare till
främst medieföretag genom mitt bolag Utkik Media, formellt hos Bolagsverket
Utvalnäs Media- och Kommunikation AB. Uppdragen har skiftat, men har med tiden
kommit att domineras av rekryteringar då jag på skilda sätt biträtt olika
medieföretag.
Bland uppdragsgivarna finns
utöver LO Mediehus AB bland annat UNT, NSD, ÖP, Arbetarbladet,
Hälsingetidningar, Smålandstidningen, SVT, Jönköpings- Posten, Norran, Expressen,
Corren, Folkbladet Västerbotten och Allehanda med flera.

Publicerat

av