Utgivarnas sammanhållning krackelerar

Journalistik och medier är det näst största ämnesområdet i
Almedalen. Det märktes under måndagen då Tidningsutgivarna, TU, först ordnade en
debatt om mediernas bevakning av politiker och sedan en debatt om huruvida mediernas
ansvariga utgivare verkligen tar sitt ansvar. Och där emellan presenterades den
nya organisationen Utgivarna som ska samla en enig mediebransch. En premiär där dess tillskyndare rimligen bör ha störts av att tre av Sveriges största och
viktigaste tidningar samma dag meddelade att de lämnar branschorganisationen.

Inom Utgivarna finns bolagen inom public service som
Sveriges Television och Sveriges Radio, TV4, dagspressen via sin organisation Tidningsutgivarna
och tidskrifterna genom sin organisation Sveriges Tidskrifter. Det handlar
således om alla medieföretag i Sverige, förutom dem som nu lämnar TU. Avhopparna
är några av de största tidningarna, Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Dagens
Industri.

Dagens Nyheters chefredaktör och vd heter Gunilla Herlitz.
Hon är också styrelseordförande i Sydsvenskan och Dagens Industri, DI, där hon
tidigare var chefredaktör och vd. Hon har meriterat sig väl inom Bonniers och
har helt tydligt Bonnierledningens öra.

Och nu är det just de tidningar där hon har viktiga roller som
lämnar branschorganisationen TU och det på samma dag som dess ordförande och
Stampens vd Tomas Brunegård, initiativtagare till Utgivarna, presenterar den
nya organisationen.

Sammanträffandet är knappast en tillfällighet, vad vill
Bonniers med detta? Eller vad vill Gunilla Herlitz med detta? Är det ett mer
personligt ställningstagande av Gunilla Herlitz, med Jonas Bonniers goda minne?
Vad händer?

Organisationen Utgivarna introducerades i Almedalen främst
av dess förste ordförande, Ove Joanson, tidigare vd och senare ordförande för Sveriges
Radio. Numera är han också ordförande i den statligt kontrollerade stiftelse
som äger alla bolag inom public service i Sverige.

Ove Joanson har som konsult utrett förutsättningarna för
Utgivarna på Brunegårds och Tidningsutgivarnas uppdrag. Han ska vara ordförande
under det första året och företräder då som sådan alla medier i Sverige. Utom
Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Dagens Industri…

I Visby illustrerades bildandet av Utgivarna genom att toppchefer
inom Göteborgs-Postens moderbolag Stampen, Aftonbladet, Expressen, SVT, SR,
Sveriges Tidskrifter samt Peo Wärring, chefredaktör och vd för Eskilstuna-Kuriren
och här företrädare för landsortspressen, allvarsamt radade upp sig på scenen. Detta
sedan var och en på uppmaning av moderatorn Stig-Björn Ljunggren ”välsignat”
den nya organisationen

Det var en tämligen ovanlig manifestation av medievärldens konkurrenter
som sällan är överens om etik och princip i sin verksamhet, men som ändå enligt
SVT:s Eva Hamiltons inlägg gärna ser att statliga granskningsnämnden och de
privatägda mediernas etikbevakare Pressens Opinionsnämnd slås ihop.

Det har tidigare knappt förekommit någon synlig debatt om
förslaget rörande den nya organisationen Utgivarna. Jag har tidigare bloggat om både hot och möjligheter med Utgivarna. Jag är fortfarande ambivalent och nu i
än högre grad, inte minst då sammanhållningen i branschen spricker redan dag 1
genom tre stora tidningars avhopp.

Vad det gäller förslaget om ett gemensamt etiskt system har
jag också bloggat tidigare och då redovisat bland annat radiochefen Mats
Svegfors tveksamhet över om förslaget är realistiskt. Jag håller med honom. Gör
radions vice vd Cilla Benkö det som nu stod bredvid SVT:s Eva Hamilton när hon
föreslog att staten ska släppa sin kontroll genom granskningsnämnden över de
mediebolag staten äger?

Förutom mediechefernas manifestation rörande Utgivarna var
det också två debatter i direkt anslutning till evenemanget, en om mediernas
bevakning av politiker, törs människor bli politiker? Den andra debatten
handlade om huruvida de ansvariga utgivarna inom de traditionella medierna
verkligen tar sitt ansvar eller ej. Bra debatter båda två under ledning av
skicklige och kunnige moderatorn Stig-Björn Ljunggren.

Uppdaterad 120711 kl 15.58
Tunga tidningars avhopp hotar TU:s pressetiska roll,  Pär-Arne Jigenius i DN 120710

Publicerat

av