Två doldisar vill köpa MittMedia – köparen presenteras i morgon?

Enligt uppgifter
från flera håll idag ska lösningen på koncernens kris presenteras i morgon
fredag, precis som Medievärlden publicerat idag. Enligt uppgift ska MittMedias ägarstiftelser ha bestämt sig under torsdagen och personalmöten ska ha förberetts. Allt tyder på att Bonnier News
alternativt norska Polaris Media tar över MittMedia tillsammans med svenska NWT
och VK Media. De två mäktigaste personerna bakom försöken att ta över MittMedia är doldisar, okända för allmänheten och även för många i mediebranschen. De presenteras längre ner i texten. 

De är de två personerna som allt snurrar kring i de två medieföretag som  nämnts hela tiden som spekulanter sedan
försäljningen avslöjades här på Utkiksbloggen den 18 december. Alternativet att
inte sälja koncernen existerar i praktiken inte eftersom MittMedia på grund av
sina finansiella problem då närmar sig en rekonstruktion eller en konkurs. Jag
blir ändå inte förvånad om lösningen utöver en försäljning  kanske omfattar något överraskande
inslag som inte blivit känt tidigare. Snart får 
vi svaret.

Om koncernen säljs, som alla spekulationer förutspått, så
får vi en helt ny mediesituation i Sverige. Antingen en ytterligare intressant
nordisk förbrödring utöver Schibsteds engagemang i Sverige genom ägandet av SvD
och Aftonbladet. Eller också bildar Bonnier och MittMedia ett gigantiskt medieföretag
som det ska bli intressant att se vad Konkurrensverket kan ha för synpunkter
på.

Hursomhelst så kan morgondagen bli en mediehistorisk dag.
Det är inte särskilt många år sedan som mediepolitiker, som till exempel Marita Ulvskog (s), ömt försökte vårda resterna av den historiska bilden av mångfalden inom svensk
press. Detta som både riksdagsledamot, statsråd och partisekreterare.

Jag minns en konferens med Tidningsutgivarna för kanske runt
tiotalet år sedan. Jag var anlitad som moderator för en debatt mellan Marita Ulvskog
och riksdagsledamöterna Mats Johansson, tidigare politisk chefredaktör på
Svenska Dagbladet, och Per Åsling.  Just
den dagen eller dagen innan hade Göran Greider skrivit en text i Dalademokraten,
DD, som Marita Ulvskog tidigare hade varit chefredaktör för.

Förmodligen var detta då MittMedia hade köpt DalarnasTidningar. Greider skrev att han tyckte att det skulle vara klokt och bra om
MittMedia tog över även DD. Jag frågade Marita Ulvskog om hon läst texten vilket
hon inte hade gjort, men hon sågade Greiders utspel och muttrade att hon
möjligen kunde tänka sig ett samarbete mellan DD och MittMedia, men absolut
inte ett samgående

Och så har debatten gått i många år på de olika konkurrensorterna.
S-tidningarnas företrädare talade gärna om samarbete, men aldrig om någon
fusion med den borgerliga tidningen. Så småningom kom dock den ena affären efter
den andra, som mellan Gefle Dagblad och Arbetarbladet 2003. Idag ser således
verkligheten ut på ett annat sätt och i morgon kommer troligen ett nytt steg i
medieutvecklingen bort från mångfaldsidealet.

Om det visar sig korrekt att det har varit en konkurrens
mellan Bonnier och Polaris är det intressant att de kanske mest inflytelserika
personerna i båda grupperingarna är tämligen okända för  allmänheten och något
av doldisar även inom branschen. Ingen av dem finns så vitt jag vet ännu inte på Wikipedia. Det handlar naturligtvis om Anders Eriksson som är vd för
Bonnier News och Victoria Svanberg som är arvtagare och ägarföreträdare för NWT. Eriksson kom efter mer kända Gunilla Herlitz.

 Svanberg sitter i styrelsen som vice ordförande för Polaris.
NWT är ju femte största ägare i Schibsted med 3,9% av rösterna. NWT är också
näst störst i Polaris med sina 26,4% procent av aktierna. Om Polaris tillsammans
med NWT och VK köper MittMedia blir Victoria Svanberg en av de främsta
medieprofilerna i Sverige.

 Eriksson är vd för Bonnier News, DN, Di, Expressen och
HD-Sydsvenskan, ordförande för Bonnier Business Press (utländska
affärstidningar) samt har numera Bonnier Business2Business (Resumé med flera) och
Bonnier Magazines & Brands samt Bold Printing Group under sig.

Man kan ana en prestigeförlust för den som förlorar
budstriden. Svanberg & familjen köpte ju senast Nya Lidköpings-Tidningen av
familjen Hörling. Och Eriksson bygger lite i skymundan upp en helt ny
Bonnier-koncern genom att samla på sig allt.

I morgon får vi med all sannolikhet veta vem av dem som
dragit det kortaste strået. Och framförallt får de anställda, läsarna på
papper och nätet samt allmänheten förhoppningsvis äntligen veta vad som händer med Sveriges största
lokaltidningsägare. Hittills har ju inte parterna gått ut med någon information värd namnet – trots att både säljare och köpare är stora medieföretag.   

Publicerat

av