Spännande lösning för MittMedia runt Stockholm – vad månde bliva?

Daniel Nordström blir chefredaktör och ansvarig utgivare för
Norrtelje Tidning, Länstidningen i Södertälje och Nynäshamns Posten, men
fortsätter också med samma uppdrag på VLT, Sala Allehanda, Fagersta-Posten och Bärgslagsbladet/Arboga Tidning. En rätt oväntad lösning som kritiskt sett kan ses som en begränsning av tidningstitlarnas
lokala förankring, men också rymma spännande möjligheter för en samordnad
journalistik runt Stockholm. Vad månde bliva?

Samtliga dessa tidningar ägs ju numera av MittMedia som det
varit rätt tyst kring efter palatsrevolutionen i somras då högsta ledningen
fick gå, bortsett från de senare livligt omskrivna förvecklingarna kring MittMedias olika ”scenarier”. Nu börjar det röra sig igen under den nye koncernchefen Per Bowallius
som har egna gedigna erfarenheter av journalistikens möjligheter och problem
både i Stockholm och i Mälardalen.

Bowallius har ju i Stockholm tidigare varit vd för
gratistidningskoncernen Mitt i, men sedan också vd för Promedia med bland annat alla de sju tidningar Nordström nu blir chef för. Det har då och då på skilda håll dryftats
hur någon koncern skulle kunna få ett helhetsgrepp på journalistiken runt
huvudstaden där alla drakarna övergivit de omkringliggande
kommunerna och i stället håller sig innanför tullarna. MittMedia behärskar nu hela omlandet förutom i
Uppsala och Enköping där tidningarna ägs av NTM. Tidningarna i Eskilstuna och Strängnäs ägs av Eskilstuna-Kuriren som numera är delägare i MittMedia.

Om det är någon som bör vara väl förtrogen med dessa
diskussioner så är det Per Bowallius med sin bakgrund i och kring Stockholm.
Visst kan samordningen under en gemensam chefredaktör ses enbart som en
effektivisering och kostnadsbesparing. MittMedia har ju tidigare samordnat även
titlarna i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik under en och samma redaktör,
tidigare Anders Ingvarsson och nu Karin Näslund. Men även där fanns och finns
det nog idéer utöver enbart besparingar.

Oavsett syftet både i Sundsvall och nu runt Stockholm så
handlar det naturligtvis om en stor kursändring för MittMedia. Tidigare har man
alltid starkt betonat den lokala förankringen, inte minst genom alla sina lokala
utgivare. De blir nu färre och färre och det är inte svårt att föreställa sig
en utveckling typ Hallpressen som redan har en gemensam utgivare för alla sina
tidningar.

Hur det än blir med den saken så får nu alla dessa tidningar
en skicklig och intressant chefredaktör som därtill är en stark profil. Han
gillar hårdrock och är en rutinerad resenär eftersom han långpendlar från Umeå.
Det gjorde han även i sin tidigare roll som chefredaktör på Arbetarbladet där
jag var anlitad som konsult under rekryteringsprocessen.

Nu går Daniel Nordström in i en ovanlig, krävande
och stark position som medieledare. Men han fortsätter säkert också att podda i
GullbergNordström med Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg. Hon ingår numera i koncernledningen och är nominerad till Stora Journalistpriset som delas ut i kväll. 

Daniel Nordström har i sina första kommentarer sagt att han
omgående ska utse ställföreträdande utgivare på de skilda titlarna. Det är en
lösning som rent praktiskt naturligtvis ger honom en fungerande publicistisk
ledningsorganisation över det stora geografiska området med alla sina titlar,
men egentligen är det inte så det är tänkt med utgivarrollen.

En ställföreträdande utgivare är ju en av utgivaren personligt vald
ersättare för utgivaren i dennes frånvaro. Om utgivaren avgår så upphör också ställföreträdarens ansvar. Så länge Nordström är i tjänst så är
han således utgivare, men kan i praktiken naturligtvis delegera många frågor
till sina respektive ställföreträdare på de olika orterna. Men väcks det åtal mot en titel så är
det Daniel Nordström som hålls ansvarig om han är i tjänst.

Att utgivarrollen förändras i den snabba medieutvecklingen har
varit tydligt länge, inte minst då de fortlöpande publiceringarna dygnet runt
tvingar fram snabbfotade utgivarbeslut. Så var det inte förr då en ensam
utgivare hade en rimlig chans att tillämpa sitt ansvar. Detta har också mediebranschen börjat anpassa sig till och då med MittMedia som föregångare.

Koncernen har anlitat TU Medier i Sverige och dess chefsjurist Per Hultengård
som utbildat koncernens journalister i utgivarfrågor. Ett bra initiativ som
förhoppningsvis i praktiken förbättrar utgivaransvaret i alla
publiceringskanaler även då det går snabbt. Eller när den ansvarige utgivaren
sitter centralt placerad långt ifrån den egna redaktionen.

Nåväl, det blir väldigt intressant att få se hur debatten
kommer att gå kring denna förändring för alla tidningar runt
Stockholm. Och vad strategin eventuellt kan leda till för någon förändring i
kampen om journalistiken i och kring huvudstaden. Både Svenska Dagbladet och
Mitt i skulle ju teoretiskt sett idag ha kunnat finnas i eller nära MittMedia om inte tidigare förhandlingar spruckit och någon tidigare strukturaffär aldrig ägt rum. Vad hade kunnat hänt då,  alltså om inte om hade förekommit i händelseutvecklingen…   
Korrigerad och kompletterad 161123 kl 17.30, korrigerad 161124 kl 00.31, kompletterad 161124 kl 01.39, kl 0149

Publicerat

av