Skandal hos moderaterna i Uppsala

Uppsalas kommunalråd Cecilia Forss (m) har skämt ut både sig själv och sitt parti med ett krav om censur inom partiet, ett synsätt som för tankarna till forna Sovjet och andra diktaturer. En helt obegriplig inställning som blir en belastning för partiet, inte minst eftersom hon också får starkt stöd av kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (m). De båda vill bestämma vilka åsikter moderater framför i tidningen! Den 31 mars publicerade Upsala Nya Tidning, UNT en debattartikel av den moderate kommunalpolitikern Björn Schaerström i Vallentuna. Han redovisade sin kritiska syn på skolans utveckling och skrev bland annat att ”Även för en borgerlig finns sektorer som inte lämpar sig för marknadskrafternas dynamik.” Han nämnde skolan, försvaret, polisen och rättsväsendet som exempel på sådana sektorer. Kommunalrådet Cecilia Forss blev upprörd och skrev ett mejl till Schaerström där hon bland annat hävdade att artiklar ska godkännas av henne eller Gunnar Hedberg innan de skickas till någon tidning. Hon skrev också att moderaterna i Uppsala ”vill föra den politiska debatten utan inblandning av dig”. Saken beskrivs väl i UNT:s nyhetsartikel om saken. Där finns också en länk till en intervju i tv-kanalen 24.unt med kommunstyrelsens ordförande som stöder Forss. UNT:s politiske chefredaktör Håkan Holmberg och tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare Lars Nilsson har i en bra ledare kritiserat politikerna och påpekat att UNT inte frågar om lov. I ledaren kan man också läsa kommunalrådets märkliga mejl. Det är obegripligt att framträdande politiker i moderaterna kan stå för detta synsätt i tryck- och yttrandefrihetens Sverige. Det drabbar naturligtvis moderaterna som parti, men är också en nyttig påminnelse om att man tyvärr aldrig kan lita på makthavare vad det gäller yttrandefriheten om deras egna intressen står på spel.

Publicerat

av