Riksdagen ifrågasätter äntligen tv-licensen

Nu börjar äntligen riksdagen tänka till om den otidsenliga tv-licensen. Kulturutskottet vill att nästa utredning om villkoren för public service ska se över finansieringen av verksamheten. Detta skriver idag tidningen Riksdag & Departement. Det är märkligt att det föråldrade, otympliga och ganska orättvisa licenssystemet har fått överleva så länge. Idag behövs det ju varken radioapparater eller tv-apparater för att ta del av utbudet i Sveriges Radio, SR, Sveriges Television, SVT eller Sveriges Utbildningsradio, UR. Och alla lyssnar eller tittar inte ens på dessa kanaler, satellitkanaler och webb-tv lockar många. En public service-avgift kan säkert fungera, ännu enklare är nog trots allt att helt enkelt skattefinansiera verksamheten.En renodlad skattefinansiering har utredningar och politiker och anställda ledande tjänstemän inom public service alltid sagt nej till eftersom de menar att mediebolagens oberoende skulle kunna hotas. Det finns en oro för att politikerna skulle kunna minska anslagen om de inte är nöjda med nyhetsbevakning och programverksamhet.Ett konstigt resonemang, beroendet är ju redan högst påtagligt. Det ÄR staten som genom Förvaltningsstiftelsen äger public service och reglerar tillstånden för verksamheten, statsmakten avgör finansieringen och nu är det riksdagen som vill ändra systemet. Dessutom manifesteras beroendet av att gamla politiker har viktiga positioner i stiftelsen . Detta finns det ingen anledning att hyckla om. Det är tvärtom angeläget att vara tydlig om spelreglerna för SR och SVT och UR, särskilt i en tid då till och med pressens branschorganisation Tidningsutgivarna, TU, av någon outgrundlig anledning drömmer om ett etiskt granskningssystem gemensamt med statskontrollerade public service. Jag har tidigare bloggat om både licensfrågan och den etiska granskningen, länkar nedan.Uppdatering 110221Den som fortfarande känner sig osäker på huruvida vi har en statskontrollerad radio-och television eller ej bör lyssna på dagens intervju i P1 Morgon, med kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (m). Bra att hon är tydlig och inte hycklar om sin och statens makt över vår public service. Frågan är varför så många andra gör det, särskilt anställda inom de, via en stiftelsekonstruktion, ägda statliga mediebolagen.Länkar:Håller med Svegfors om pressetiken den 4 februari 2011Dåligt förslag om ett nytt pressetiskt system den 16 december 2010Bra av moderater om tv-licensen den 30 november 2010Tveksamt med en medieombudsman den 6 september 2010Behövs det pressetiska systemet? den 6 juli 2010Intet nytt om pressetiken den 10 maj 2010Bra debatt om PO/PON den 27 april 2010Serner gillar förslag om public service den 31 mars 2010Intressant förslag om public service den 29 mars 2010Avskaffa tv-licensen! den 23 mars 2010

Publicerat

av