Oberoende public service med statlig kontroll

Uppdaterad med länkar 2012-0911, 2012-09-12
Texten har också publicerats i Medievärlden

Public service-kommittén föreslår som väntat att tv-licensen
ersätts av en tv-skatt. Det tycker jag är bra och inte alls så dramatiskt som
flertalet av de högsta cheferna inom public service, PS, hävdar. De är oroliga
för att PS-bolagens självständighet hotas, en självständighet som i mångt och
mycket är en chimär. Det märktes inte minst under kommitténs presskonferens
där det talades om både oberoende och statlig kontroll.

Kommitténs ordförande 
Martin Holmgren inledde presskonferensen med att tala om vad viktigt det
är med självständiga public servicebolag. Samma sak skrev kommittén i morse på
DN Debatt, ”En
utgångspunkt för oss är att
det finns ett stort egenvärde med aktörer inom radio och tv som är fria
från statliga, ekonomiska, politiska och andra intressen.” 

Efter den vackra prologen handlade det väldigt mycket om
statens kontroll över de olika bolagen. Kommittén vill till exempel ha kvar
förhandsprövningen av nya verksamheter inom public service, ett system som av
Jesper Strömbäck och andra beskrivits som stridande mot yttrandefriheten.
Holmgren sa att kommittén därmed ”möter en diskussion om att ta bort
förhandsprövningen.”

Drömmen hos en del publicister om en gemensam medieombudsman
för alla medier avvisade han med några få ord om att det inte räcker med en
självprövning för public service. Inte oväntat, ägaren staten kommer aldrig att
släppa kontrollen via Granskningsnämnden.

Åberopande det vackra egenvärdet med public service pekade
han senare också på vad viktig Granskningsnämndens  verksamhet är. Insynen, granskningen och
kontrollen av att bolagen sköter sina uppdrag bra är bra och nödvändig eftersom
verksamheten är finansierad med allmänna medel, menade han.  Martin Holmgren sa också att kommittén inte
anser att Granskningsnämnden, som numera finns inom Myndigheten för radio och tv, utgör en risk för mediebolagens oberoende.

På frågan om bolagen sänder för mycket underhållning på
bekostnad av fakta sa han att kommittén inte tittat på den saken, ”det är
Granskningsnämnden som i så fall ska ingripa”. Han menade att det alltid måste
gå att spåra en ”public service-tanke” i programmen. Han betonade också att
syftet med verksamheten inte är att jaga tittarsiffror…

Självständiga och oberoende PS-bolag? Nja, verksamheten
hålls i rätt strama tyglar av staten som äger public service-bolagen via
Förvaltningsstiftelsen. Den föreslogs dessutom få tio miljoner till för sin
verksamhet som leds av ordföranden Ove Joanson, tidigare vd och senare
ordförande för Sveriges Radio. Och ordförande i nya organisationen Utgivarna
där ledningarna för Förvaltningsstiftelsens offentligt finansierade bolag
sitter i styrelsen tillsammans med cheferna för de privatägda tv-bolagen,
tidningarna och tidskrifterna. Det ska bli intressant att se om de kommer
överens om vad Utgivarna ska tycka i sitt remissvar om kommitténs förslag.

Vad det gäller (o)beroendet av staten konstaterade också
Martin Holmgren att både regering och riksdagen redan i ett ”skymningsläge” kan
ändra förutsättningarna för verksamheten, men kommitténs förslag syftar till
att göra det svårare.

Så därför fick svenska språket ett nytt ord i dag,
tv-skatten. Med en på skattsedeln angiven tv-skatt ska PS-bolagens
självständighet bevaras i jämförelse med en renodlad skattefinansiering. Det
bästa med tv-skatten är att den föråldrade tv-licensen försvinner och med den
Radiotjänst i Kiruna och deras märkliga reklamfilmer i SVT där man hotar med
kontroller där du bor och tackar de snälla licensbetalarna.

Den befarade begränsningen för public service att sända i
nya digitala kanaler blev dessbättre inte av, men det bestämda
ställningstagandet för förhandsgranskningen kan naturligtvis också leda till
att projekt bromsas för de fria och obundna public servicebolagen.

Länkar:
Public service-kommitténs hela förslag.
Rätt att skrota tv-avgiften. Dagens Nyheter 12 september 2012
Inga tv-pengar till Anders Borg. Ledare av Eva Franchell i Aftonbladet 12 september 2012
Tiden mogen att avskaffa licensen. Martin Jönsson i Svenska Dagbladet  11 september 2012
Mot skrothögen med tv-licensen. Eric Erfors i Expressen 11 september 2012 
Historiskt förslag om public service i morgon? Utkiksbloggen 10 september 2012
Tv-licensen äntligen på väg att avskaffas. Utkiksbloggen 18 april 2012
Intressant kritik mot tv-licensen. Utkiksbloggen 1 mars 2011
Riksdagen ifrågasätter äntligen tv-licensen. Utkiksbloggen 21  februari 2011
Avskaffa tv-licensen!. Utkiksbloggen 23 mars 2010
Bra av moderater om tv-licensen. Utkiksbloggen 30 november 2010

Publicerat

av