Ny kulturchef för hela Hallpressen och lite om debatten rörande centralisering

I går stod det klart att författaren och journalisten Anders
Rydell blir ny kulturchef på koncernnivå inom Hallpressen.  En spännande utnämning i en koncern som under
senare år allt oftare gått sin egen väg i det föränderliga medielandskapet. Det
ska bli intressant att följa både Anders Rydell i sin nya roll och koncernens
utveckling.

Anders Rydell kommer från Bankeryd utanför Jönköping. Han
har skrivit en rad uppmärksammade böcker och bland annat nominerats till
Augustpriset för Plundraren. Han har också varit verksam som chefredaktör för tidskriften
Konstnären och varit redaktör för Bon och RES.

Diskussionerna med Andes Rydell har pågått till och från under
våren medan Rydell varit engagerad i skilda projekt. Jag har genom mitt bolag
Utkik Media biträtt Hallpressen vid rekryteringen samtidigt som jag hade samma
uppdrag rörande sökandet efter en redaktionschef till Jönköpings-Posten.

Det blev som bekant Patricia Svensson, tidigare chefredaktör
för nu nedlagda Dagbladet i Sundsvall. Rekryteringen av henne blev klar i mitten
av mars. Senare rekryterades i en parallell process också Anna-Karin Thorstensson
som Hallpressens digitala redaktionschef. Hon kom från Corren och tillträdde
sitt nya jobb den 1 juni.   

Patricia Svensson efterträdde Mats Ottosson som blev
ansvarig utgivare för alla tidningarna inom Hallpressen, på samma sätt som Peo
Wärring också blivit det för tidningarna ägda av Eskilstuna-Kuriren. En tämligen
ny lösning inom medieföretagen där koncerner typ MittMedia och NTM inte har tagit
det steget. Ännu.  

Däremot har även MittMedia redan en kulturchef på
koncernnivå, Gunilla Kindstrand, och även
andra koncerngemensamma chefer på central nivå. Det är säkert en trend som
kommer att fortsätta och även vara föremål för debatt.

Inte minst rörande MittMedia märks debatten redan i form av en
ökande kritik från dem som reservationslöst talar sig varma för
lokaljournalistiken och ser en fara i centraliseringen, både innehållsmässigt
och organisatoriskt. Ett exempel på en av dem som gett sig in i debatten är Gävlebördige tv-profilen Rickard Olsson med egna familjära
erfarenheter från Arbetarbladet. 

Och därvidlag tycker jag nog att MittMedia har gjort det lite
svårt för sig då utgivare och koncernledning ofta uppträder som
lokaljournalistikens främsta försvarare och företrädare, samtidigt som gemensamt material ökar
i de olika titlarna och samtidigt som olika funktioner centraliseras snabbare
än i andra koncerner. 

MittMedia står således inte fullt ut för det koncernen de
facto gör, man lever inte riktigt som man lär och det genomskådar publiken.
Eller i vart fall har man inte alltid lyckats förklara vad som sker. Själv tycker jag nog att det är allvarligare än det faktum att man centraliserar, en närmast nödvändig process i dagens läge och en utveckling som borde ha inletts långt tidigare på ett klokt sätt, vilket naturligtvis är lättare sagt än gjort…

Skillnaden mellan budskap och handling ser jag inte hos Hallpressen som redan
centraliserat utgivarfunktionen och nu utvecklar verksamheten vidare i den
riktningen med vd Christina Björklund och ansvarige utgivaren Mats Ottosson i
ledningen. Dock är processen kanske enklare i koncerner typ Hallpressen som inte äger presstödsfinansierade tidningar, vilka kräver en egen utgivare. Eskilstuna-Kuriren är nu i samma situation efter nedläggningen av Folket.   

Det är onekligen intressant i dessa tider att följa de olika
mediekoncernernas ofta helt olika inställning i dessa frågor. Problemen med
vikande upplagor och behovet av nedskärningar och den digitala övergången har
de alla, men deras inställning till hur dessa frågor ska hanteras policymässigt
genom utgivarskapet, centralisering och utvecklingsarbetet växlar från den ena
koncernen till den andra.

Det är kul och bra att just kulturjournalistikens betydelse
manifesteras genom utnämningarna av övergripande kulturchefer inom MittMedia
och Hallpressen, helt oavsett om man gillar centraliseringen eller ej. Både
Gunilla Kindstrand och Anders Rydell har också välformulerat förklarat sin syn
på saken, Kindstrand här och Rydell här.
Uppdaterad med nedanstående länkar 150617 kl 02.44, korrigerad 150617 kl 12.06, korrigerad 150619 kl 20.40
Länkar: 
Twitterstorm efter lokaljournalistikdebatten – nyhetsartikel och radioinslag sverigesradio.se 150606
Daniel Nordström i debatt med Rikard Olsson – nyhetsartikel arbetarbladet.se 150505
Rikard Olsson och Daniel Nordström i hätsk debatt om lokaljournalistik – radioinslag och nyhetsartikel sverigesradio.se 150605
MittMedia slår ihop kulturredaktioner – radioinslag och nyhetsartikel sverigesradio.se 150604
Björn Häger svarar: ”Varför så arga” – debattartikel av Björn Häger Expressen.se 141213
”Hägers analys är provocerande slapp” – debattartikel av Gunilla Kindstrand och AnnaKarin Lith expressen.se 141208
Mörkret över landsbygden – Debattartikel av Björn Häger expressen.se 141208

  

Publicerat

av