Mot Göteborg och nya Meg12

I morgon är det premiär för en ny löftesrik mötesplats för
mediemänniskor, Mediedagarna i Göteborg, hashtag #meg12 på Twitter.
Arrangemanget hålls i Svenska Mässan och tycks ha lockat väldigt många deltagare
från alla tänkbara delar av mediesamhället. Det är också arrangörernas uttalade
vilja, att skapa en mötesplats för alla med de mest skiftande mediala ambitioner.

Initiativtagare till detta nya vattenhål för alla som irrar
omkring och söker svaren i mediernas värld är Tidningsutgivarna, Medieakademin
samt Bok & Bibliotek, som är mest känd för den årliga stora bokmässan.

Därutöver har Meg12 ett antal huvudpartners som mediekoncernen Stampen, Sveriges Television och Sveriges Radio. Det finns också
så kallade partners som t ex ElektronikBranschen och Google. Meg12 är därmed ett
intressant exempel på en ny samverkan mellan public service, privatägda tradmedier
och helt nya medieaktörer.

I morgon inleds Meg12 och under två dagar kan besökarna
välja mellan en lång rad seminarier, scenframträdanden och andra arrangemang. Samt
information från många utställare. Upplägget tycks vara som  Bokmässan i miniatyr
och där finns det ju en stor erfarenhet ibland initiativtagarna.

Snart sagt alla framträdande medieprofiler finns på plats liksom
politiker och en rad andra namnkunniga personer. Meg12 kännetecknas därmed
redan från starten av en hög kändisfaktor både på scenen, i olika diskussioner
och i publiken. Hela programmet ligger tillgängligt på nätet. Det är en ganska
tung pdf och lite blaffig och svåröverskådlig, vilket är lite förvånande i
sammanhanget. Men innehållet är intresseväckande.

I anslutning till Meg12 har i år Tidningsutgivarna sitt
årsmöte där medlemmarna bland annat ska ta beslutet om den nya
paraplyorganisationen Utgivarna. Den första dagen avslutas med en stor middag som
tycks ha lockat mycket folk.

Arrangemanget fortsätter under fredagen och när alla reser
hem mot slutet av dagen vet vi alla om arrangemanget blev lyckat och därmed
lockar till en fortsättning. Inget annat arrangemang för mediemänniskor verkar
vara mer omfattande och gränsöverskridande, men det finns ändå ett utbud som
tvingar företagen att välja och prioritera i dessa tider.   

Publicerat

av