MittMedia säljs till Polaris, VK och NWT

MittMedia är enligt vad denna blogg erfar på väg att säljas. Om
förhandlingarna mellan säljare och köpare går i mål kan affären enligt uppgift presenteras
före jul, årsskiftet eller senast i januari. Ny huvudägare blir i så fall norska Polaris Media inom Schibsted. Västerbottens-Kuriren, VK, sägs gå in med 10 procent.
Även NWT uppges vara på väg att förvärva en okänd del av MittMedia. MittMedias
ägarstiftelser behåller sannolikt en mindre aktiepost av närmast symbolisk
betydelse.

Säljare är de liberala ägarna Nya Stiftelsen Gefle Dagblad och Stiftelsen Pressorganissation. De har gemensamt ägt Gefle Dagblad,
GD, under lång tid. GD har sedan flera decennier förvärvat bland annat
Sundsvalls Tidning och Örnsköldsviks Allehanda. 2003 ändrade Gefle Dagblads
Förvaltningsbolag AB sitt namn till MittMedia. Förvärven fortsatte med bland annat tidningar som Östersunds-Posten, Dalarnas Tidningar och för några år sedan
Promedia med bland annat VLT och Nerikes Allehanda.

Stiftelserna har därmed efter hand kommit att äga en av
Sveriges största mediekoncerner, Nya Stiftelsen Gefle Dagblad med 70 procent av
aktierna och Stiftelsen Pressorganisation med 30 procent. NTM ska efter sitt
förvärv av Sörmlands Media också erhållit den koncernens aktiepost på runt 8
procent i MittMedia. Den slutliga fördelningen av ägandet efter alla affärerna
är oklar.   

Den förstnämnda stiftelsen har en stark lokal förankring med
lokala ledamöter med liberala värderingar. I Stiftelse Pressorganisation finns
ett antal liberalt sinnade ledamöter hämtade på nationell nivå. Stiftelsers
verksamhet regleras hårt i urkunder. Det ska bli intressant att få se hur köpare
och säljare hanterat dessa stiftelseurkunder mm.

Köparen Västerbottens-Kuriren är ett välskött och
kapitalstarkt medieföretag. NWT likaså och dessa bägge köpare har valt en mer eftertänksam digital transformering än MittMedias rätt brutala strävan efter en
mycket snabb omläggning. MittMedias ägare saknar kapital som är nödvändigt för
investeringar i processen och där finns givetvis anledningen till att en
försäljning genomförs.

Det är ett väl känt faktum att MittMedia saknar kapital
vilket både den förre koncernchefen Thomas Peterssohn och hans efterträdare Per Bowallius sagt i intervjuer. Koncernen med
sina runt 30 tidningstitlar och all annan verksamhet har tvingats till flera
nedskärningar under senare år. Den nu aktuella affären kan nog beskrivas som en
räddning för koncernen.

Schibsted uppges initialt ha tvekat ett delta efter
erfarenheterna då en affär mellan MittMedia och Svenska Dagbladet strandade
härom året. Nu är dock Polaris på väg att bli huvudägare i MittMedia. Svenska
NWT äger knappt fyra procent av aktierna i Schibsted, om jag minns rätt. NWT:s ägarföreträdare
Victoria Svanberg sitter i styrelsen för Polaris.

För ungefär ett år sedan blev Expressens förre vd Bengt Ottosson
ny ordförande i MittMedias styrelse. Han satt då i Västerbottens-Kurirens
styrelse. Det uppdraget lämnade han inför uppdraget i MittMedia, men både Bengt
Ottosson och Victoria Svanberg har troligen haft viktiga roller i affären. 

Om affären fullföljs så ritas mediekartan om på ett dramatiskt sätt när MittMedia med en omsättning på runt två miljarder får helt nya ägare. Koncernen har omkring 1800 anställda och det ska bli intressant att se hur ägarskiftet kan komma att påverka verksamhetens inriktning, inte minst vad det gäller den digtala omställningen där MittMedia och de nya ägarna måste komma överens om inriktning och metodik. Det blir ingen enkel process. 

Försäljningen innebär knappast att säljarna får särskilt mycket betalt, om ens någon betalning alls. Koncernen är i rådande läge knappast värd någonting. Den plågas fortfarande av en godwill på runt 300 miljoner kronor efter köpen av olika mediehus. Enbart köpet av Dalarnas Tidningar ska ha kostat närmare en halv miljard. 

Hur affären kommer att påverka mediedebatten och synen på medierna är svårt att sia om, men i spåren efter Stampens uppmärksammade svårigheter kan nog många inom och utanför branschen se med sorg på utvecklingen .
Korrigerad 181224 kl 01.35 (Stiftelsernas ägarandelar, Victoria Svanbergs styrelseuppdrag samt antal anställda) 

  

   

Publicerat

av