Logisk sorti från Gefle Dagblad för Anna Gullberg

Kritiken rörande personalpolitiken inom MittMedia i allmänhet och
Gefle Dagblad, GD, i synnerhet fick idag sin logiska konsekvens.  Anna Gullberg slutar som chefredaktör på GD
och lämnar dessutom MittMedia där hon ingått i koncernledningen.  Det är inte särskilt överraskande att hon
slutar på GD där hon varit borta från verksamheten sedan januari. Notabelt är dock att hon inte heller går vidare inom MittMedia, till exempel
i Falun där hon bor. Där är tjänsten som chefredaktör på Dalarnas Tidningar,
DT, fortfarande vakant.

Anna Gullberg meddelade sin avgång i ett pressmeddelande:

 ”Jag har funderat djupt och
länge på den konflikt som företaget hamnat i kring arbetsmiljön det senaste
året, som kulminerade i slutet av januari, och tycker att situationen är mycket
olycklig. Mittmedia har idag många viktiga framtidsfrågor att ta sig an, och
behöver kunna fokusera på dem. Jag har också personligen starkt berörts av allt
som hänt. Att vara mediechef är extremt tufft idag, men att samtidigt dessutom
vara länge i en pressad situation blir till sist inte en rimlig tillvaro. Jag
väljer därför att kliva av mitt uppdrag och gå vidare”.

Kritiken mot personalpolitiken och ledarskapet inom MittMedia har
ökat successivt under senare år och särskilt då efter sammanslagningen med
Promedia. I den för branschen jämförelsevis extremt snabba digitala omställningen
inom MittMedia ställdes många tuffa krav på organisationen och dess personal.
Samtidigt  bantades bemanningen parallellt
med det tämligen förvånande kravet på en organisatorisk likriktning på alla
tidningar inom den nya stora koncernen.

Sammantaget utvecklades därmed en personalpolitik som beskrivits
som hårdför och med bristande empati. Många fick sluta och ibland då med
metoder som resulterade i skarp kritik. De mest kritiserade fallen kom att
gälla två medarbetare i Gefle Dagblad, båda mångåriga medarbetare och därtill även
skyddsombud. Båda löstes ut och ett av dessa, kulturskribenten Susanna
Wikström, avled senare av sjukdom. Hennes sambo, Arbetarbladets tidigare chefredaktör
Kennet Lutti, kritiserade i Journalisten Gefle Dagblads ledning som han höll ansvarig
för hennes död. Journalistfacket har också varit starkt kritiskt mot
personalpolitiken både på GD och inom koncernen.

Bara någon dag efter Journalistens artikel tog Anna Gullberg en
time out och den utmynnar nu således i att hon lämnar både GD och MittMedia.  Därmed lämnar en färgstark och i många
sammanhang hyllad publicist Gefle Dagblad, men hennes framgångar har också
kantats av den starka kritiken rörande ledarskapet. Hur det verkligen har sett
ut internt vet endast de som finns där och åsikterna skiftar väl som alltid
beroende på vem man talar med.  

Det har dock länge framstått som ofrånkomligt att den hårda interna och
externa kritiken inom MittMedia måste få följder för att förtroendet för
koncernen ska återskapas. På så sätt är inte Anna Gullbergs sorti överraskande;
frågan är snarare om, hur och när hennes avgång kommer att följas av andra åtgärder inom
koncernen.

Anna Gullberg är den tredje chefredaktören på Gefle Dagblad sedan
2005. Hennes företrädare var sedan 2011 Maria Brander som i sin tur kom efter
Christina Delby Vad-Schütt, som tillträdde 2005 då jag själv slutade efter
närmare 17 år som chefredaktör. Min företrädare, Per Hilding, var huvudredaktör
under 20 år och hans företrädare Erik Brandt under 17 år.

Dessförinnan var J E Modén huvudredaktör och även vd på Gefle Dagblad i mer än 30
år. Han kom efter Karl Magnus Lindh som fick stor betydelse för den nystartade
tidningen under sina cirka 22 år som huvudredaktör. Redaktörer längre tillbaks
satt kvar längre än idag och de ofta snabba växlingarna numera illustrerar
onekligen hur en tidigare trygg och lönsam tidningsverksamhet nu i medieutvecklingen kräver mer av
sina utövare. Det leder till snabbare omsättning på ledande befattningar. Det kommer
vi säkert att få se fler exempel på.

Nu blir Anders Ingvarsson tillförordnad chefredaktör på GD
parallellt med sitt uppdrag för tidningstitlarna i Hälsingland. Det är en rutinerad
och skicklig redaktör som jag själv som headhunter 2009 var med om att rekrytera från
jobbet som nyhetschef på Ljusdals-Posten till tjänsten som chefredaktör på Norrländska
Socialdemokraten, NSD, i Luleå. 2012 blev han chefredaktör på Dagbladet i
Sundsvall och senare på Sundsvalls Tidning och därefter Hälsingetidningar. Han tillträder 1 maj på GD efter Daniel Bertils som varit tillförordnad chefredaktör sedan januari. Daniel Bertils återvänder till sin tjänst som chef för affärsutvecklingen inom print i MittMedia.
Uppdaterad med länk 180423 kl 20.51, korrigerad 180424 kl 16.24
Länkar: 
 Avgående chefredaktör Anna Gullberg: Fortsätt bekämpa likgiltigheten – krönika av Anna Gullberg, gd.se 180423
Tungt år på GD ledde till Anna Gullbergs avgång: ”Kommit fram till att det här är det bästa” – nyhetsartikel arbetarbladet.se 180423
”Klokt beslut för alla parter” – nyhetsartikel journalisten.se 180423
Efter kritiken: Anna Gullberg lämnar Gefle Dagblad – nyhetsartikel resume.se 180423
Anna Gullberg lämnar Mittmedia – nyhetsartikel dagensmedia.se 180423

Publicerat

av