Lagrådet sågar justitieministerns fotoförbud

Lagrådet avstyrkte under tisdagen förslaget om ett
fotoförbud i vissa situationer. Det är bara några veckor sedan som
justitieminister Beatrice Ask (m) överlämnade det kontroversiella förslaget
till Lagrådet som snabbt och klokt tog ställning emot förslaget som jag tidigare bloggat om. Lagrådets ställningstagande är bra för
yttrandefriheten och en välförtjänt motgång för Beatrice Ask.

Att hon envist fortsatt processen för att kriminalisera ”kränkande fotografering” är märkligt. Tanken på ett sådant
förbud har kritiserats i många sammanhang. Både Tidningsutgivarna och SJF och andra organisationer har riktat skarp kirtik mot förslaget. Statsrådet och hennes departement
borde ha insett att lagförslaget är dåligt.

Men icke, så sent som i början av mars talade Beatrice Ask
entusiastiskt om förslaget då det överlämnades till Lagrådet för prövning. Och
där bestämde sig de framstående juristerna snabbt för att såga förslaget i ett
yttrande som är läsvärt.  

I detta står det bland annat att

” Lagrådet avstyrker
alltså att ny lagstiftning om kränkande fotografering genomförs på det
beredningsunderlag som nu föreligger. Lagrådet avstår mot den bakgrunden från
att ta upp detaljer i det framlagda förslaget. Det bör emellertid framhållas
att förslaget såväl systematiskt som sakligt framstår som tveksamt i en rad
olika hänseenden. Enligt Lagrådets bedömning sammanhänger i stort sett alla dessa
problem med att förslaget formellt sett är avsett att omfatta endast sättet att
anskaffa uppgifter men i praktiken utformats så att uppgifternas innehåll
kommer att vara avgörande. Detta gäller exempelvis det centrala rekvisitet ”är
ägnad att allvarligt kränka den fotograferades personliga integritet” som
skulle vara begripligt om det, enligt mönster från bestämmelsen om förtal i 5
kap. 1 § brottsbalken, hänfördes till ”bilden”. Nu hänförs det i stället till
”gärningen” med de tolkningsproblem som detta innebär. Det kan också noteras att
den försvarlighetsbedömning som ska göras enligt förslaget väsentligen bygger
på principer som är tillämpliga på spridningen av uppgifter och som inte lätt
kan anpassas till bedömning av fall där innehållet sägs sakna betydelse

Lagrådet anser helt tydligt att lagförslaget är förhastat
och slarvigt utformat, kanske till och med ett utslag av ”Lidbomeri”. Det begreppet gav
justitieminister Carl Lidbom (s) upphov till då han kritiserades för att snabbt
yxa till mer eller mindre kontroversiella lagförslag som ansågs både slarviga
och ibland tillkomna av rent politiska skäl.

Lagrådet är anrik institution med uppgift att kontrollera
lagförslag så att de är korrekta och i överensstämmelse med grundlagen. Carl
Lidbom, som avled 2004, försvagade Lagrådets ställning med sitt förslag om att den
tidigare obligatoriska granskningen av nya lagar avskaffades. Granskningen blev
frivillig trots de borgerliga politikernas protester.

Nu är det en moderat justitieminister som uppmärksammas för
sin förbudsiver och tas i örat av Lagrådet. Politikerna har möjlighet att köra
över Lagrådet och fortsätta driva lagförslaget, men förhoppningsvis tar nu Beatrice Ask och regeringen intryck av experternas kritik och tänker om.

LÄNKAR: uppdaterad 120314 kl 19.30, 21.30, 120315 kl 20.00, 120317 12.00
Skrota förslaget om fotoförbud, Charlotta Friborg i Corren 120317
Regeringen stoppas från att utöka fotoförbud, Naiti del Sante i Aftonbladet 120315
Förslaget som klickade, Nils Funcke på expressen.se 120314
Lagrådet sågar Asks förslag, aftonbladet.se, intervju med Per Hultengård, TU. 120314
Inte ett särskilt oväntat beslut, Marcus Melinder Allehanda Media
Nils Funcke: Rejäl sågning av lagförslaget, Journalisten 120314
Lagrådet säger nej till förslaget om fotoförbud, Journalisten 120314

Lagrådet säger nej till ny fotolag, Medievärlden 120313

Lagrådet underkänner lagförslag om smygfotografering, svt.se Rapport 120313

Fotoförbudet minskar vår rätt att få veta vad som hänt, Utkiksbloggen 120301

Publicerat

av