KU struntade i grundlagen

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, struntade som väntat i grundlagen och gav klartecken för justitieminister Beatrice Asks förslag om att försvåra läsandet av kreditupplysningar via nätet.
Om detta sitt beslut berättar KU i ett pressmeddelande via MyNewsdesk.com och längst ner på den sidan låg det (när jag läste) en annons för extrakoll.på se om inkomstupplysningar via sms för tio kronor…

Det är just den typen av lättåtkomlig ekonomisk information som Ask och andra makthavare inte alls gillar. Kanske är det som en del debattörer tror att de framför allt inte själva vill bli granskade.
Det är annars svårt att förstå varför politikerna vill göra det svårare för medborgarna att ta del av offentlig information – även efter lagändringen kan ju vem som helst kontakta kronofogden och skattemyndigheterna för att få ut samma uppgifter!

Debatten kom igång sent inför KU:s beslut vilket illustrerar vad dåligt hoten mot tryck- och yttrandefriheten bevakas av publicister och debattörer. Flitigast i debatten har som bekant Expressens chefredaktör Thomas Mattsson varit som gång på gång skrivit och bloggat om saken.
På den här bloggen hittar du texter om Asks förslag här och här. Båda texterna innehåller länkar till andra texter om frågan.
För ungefär ett år sedan skrev jag också i Medievärlden om Datainspektionen och dess generaldirektör Göran Gräslund som vill försvåra allmänhetens tillgång till offentliga uppgifter. Hans åsikter har säker inspirerat regeringen till det aktuella lagförslaget.

Förslaget innebär således att kreditupplysningslagen ska ändras, men den ändringen slår i sin tur mot grundlagen. Saken ska närmast behandlas av finansutskottet och det finns knappast skäl att hoppas på att Ask möter motstånd där. Sedan ska lagförslaget diskuteras och beslutas den 16 juni och debatten i kammaren kan se via webbtv.

Slutligen kan det kanske vara intressant att se vilka politiker som sitter i KU där en majoritet nu anser sig klokare och kunnigare än Justitiekanslern och Justitieombudsmannen som båda vid sin prövning konstaterat att lagändringen strider mot grundlagen. Men det tycker inte KU….

I finansutskottet kommer dessa politiker att pröva frågan innan den kommer upp i riksdagens kammare för debatt och beslut.

ANM: Länkarna till listan över politiker fungerar inte längre eftersom riksdagen ändrat sitt system.  RR 130820

Publicerat

av