Kalle Sandhammar ny publisher på UNT

Originaltexten har av misstag raderats från bloggen. Nedanstående version överensstämmer nu i allt väsentligt med den första texten.. RR 160916 kl 17.59 

Idag blev det offentligt att Kalle Sandhammar blir ny
chefredaktör, vd och ansvarig utgivare för Upsala Nya Tidning, UNT. Jag har genom
mitt bolag Utkik Media biträtt UNT i rekryteringsprocessen sedan Charlotta
Friborg sagt upp sig för att börja på Sveriges Television, SVT. Kalle Sandhammar
kommer närmast från Norrländska Socialdemokraten, NSD, och kommer att bli en
utmärkt ledare för UNT.  

Det har varit intressant och att ännu en gång få biträda UNT
i rekryteringen av en publisher. 2011 var jag nämligen också anlitad vid rekryteringen
av en ny chefredaktör, ansvarig utgivare och vd till UNT. Det var efter pensioneringen
av dåvarande vd Dan Lannerö och chefredaktören Lars Nilsson som UNT:s ägare och
styrelse bestämde sig för att slå ihop rollerna till en publisher.

Då blev Hanna Stjärne tidningens första publisher. Hon kom
från ett jobb som chefsanalytiker och framtidsutredare i Sveriges Radio och
hade en framgångsrik bakgrund i en rad ledande roller. Under hennes tid på UNT
fick företaget flera utmärkelser, bland annat priset som Årets Dagstidning 2013.
För ett par år sedan lämnade Hanna Stjärne UNT då hon utsågs till vd för SVT
efter Eva Hamilton.

UNT:s ägare gjorde då en intern rekrytering genom att
Charlotta Friborg flyttade från sitt jobb som chefredaktör på Corren i
Linköping till UNT. Till Corren rekryterades Charlotta Friborg 2011 och även då
var jag anlitad som headhunter. Charlotta Friborg kom då närmast från Graylings och dessförinnan Dagens Nyheter där hon bland annat var chef för dn.se.

Nu går således Charlotta Friborg vidare till Sveriges
Television. Charlotta Friborg blir nyhetschef online på SVT:s riksnyheter, ett
jobb som hon enligt en intervju i UNT inte kunde motstå med tanke på sin
digitala bakgrund på DN.

Rekryteringen av Kalle Sandhammar gick snabbt.  Han är nu chefredaktör på NSD, men också vice
vd för Norrbottens Media där både NSD och Norrbottens-Kuriren finns inom NTM-koncernen
som är huvudägare till UNT. Som alltid i liknande sammanhang har dock
diskussionen förts även om ett antal tänkbara externa alternativ under
rekryteringsprocessen, men Kalle Sandhammar framstod tidigt som en utmärkt ny
publisher för UNT. 

Kalle Sandhammar har varit chefredaktör på NSD sedan 2012.  Dessförinnan var han redaktionschef något år
på Norrbottens-Kuriren.  Innan dess var
han på Dagens Nyheter under tolv år i bland annat skilda ledningsfunktioner,
till exempel på dn.se.
NTM:s koncernchef Lennart Foss, som också är ordförande i UNT:s styrelse, konstaterar i ett pressmeddelande att ”Kalle Sandhammar är en modern ledare och en erfaren publicist” samt att han har ”stor förståelse för och kunskap om det nya medielandskap som vi verkar i.”
Genom mitt bolag har jag nu på deltid verkat som rådgivare
åt medieföretag runt om i Sverige i mer än tio år. Förutom
strategifrågor, medieutvecklingen och löpande rådgivning har uppdragen som
headhunter kommit att dominera i verksamheten.

Jag har hittills medverkat i runt
30 rekryteringar av mediechefer, främst chefredaktörer, men även nyhetschefer
och redaktionschefer med flera. Uppdragsgivarna kommer oftast från
dagspressen, men också från tidskriftsförlag och även public service. Det är spännande och stimulerande att på så
sätt få bidra till medieföretagens utveckling.

Länkar:
Kalle Sandhammar blir ny publisher på UNT – nyhetsrtikel, unt.se
NSD:s chefredaktör slutar – nyhetsartikel nsd.se
      

Publicerat

av