Journalisten har släppt ny snygg sajt – Finansliv på skämskudden

(Medier, nya Journalisten, Finansliv på skämskudden och DA:s scoop)

Nu har branschtidningen Journalisten släppt sin nya sajt. Den ser väldigt bra ut! Modern, bra bildbehandling och lockar till läsning. Och utan den krångligaste inloggningen på nätet!
Jag skrev för några veckor sedan om att Journalisten enligt uppgift skulle göra om sin hopplöst omoderna sajt. Nu är det gjort.
Det är utomordentligt bra jobbat av tidningens redaktion och dess nytillträdde chefredaktör Axel Andén. Tidningen har begränsade resurser och visar nu att talang, ambitioner och en stark vilja ändå kan ge ett riktigt bra resultat.
Både redaktionen och tidningens ägare Journalistförbundet, SJF, har därför all anledning att känna stolthet. Deras glädje förmörkas dock naturligtvis av ett budskap nyligen från en partner, tidningen Finansliv och dess ägare.
Det är fackliga organisationen Finansförbundet vars medlemmar finns i bland annat banker och försäkringsbolag. Förbundet har i ett samarbete med SJF låtit Journalistens redaktion göra även Finansliv. Axel Andén är därför chefredaktör både för Journalisten och för Finansliv.
Samarbetet har varit en smart och mycket väl fungerande lösning för de bägge förbunden att kunna driva sina båda tidningar på ett ekonomiskt och rationellt sätt.
Samtidigt som Journalisten ligger i slutspurten med sin omgörning meddelar då plötsligt Finanslivs ägare att de lägger ner sin tidning med omedelbar verkan! Ett obegripligt beslut av en organisation som därmed på sitt sätt klipper bandet till sina egna medlemmar.
Hur förbundets ledning tänker vet jag inte och, som det verkar, inte heller någon annan. Vad Finanslivs läsare tänker och vad som ligger bakom beslutet är inte heller lätt att förstå.
Att beslutet kan få allvarliga följder för partnern SJF och dess tidning Journalisten är däremot lätt att förstå. Självklart kan detta innebära ekonomiska problem för SJF och dess tidning som kanske riskerar någon form av neddragning.
Jag hoppas att det inte blir så utan att SJF, redaktionen och Axel Andén hittar en klok lösning, kanske till och med en liknande modell med en annan och klokare partner.
Sverige har väldigt många tidningar utgivna och ägda av organisationer, inte minst fackliga. Att deras redaktioner kan verka tryggt i ett självständigt förhållande gentemot ägarna är livsviktigtcpublicistiskt sett.
Detta har i dessa dagar manifesterats av tidningen Dagens Arbete, DA. Tidningen publicerade ett riktigt häftigt scoop, det vill säga en stor nyhet tidningen är först att berätta om.
Det var en tung granskning av många tveksamheter kring ägaren Metalls egen förbundsjurist, en av förbundets tyngsta personer. Det utmynnade i att han stängdes av.
DA:s redaktion jobbade länge med detta tunga reportage utan att ägaren gick i taket, trampade fel eller lade sig i arbetet. Precis så som det ska vara med en självständig tidning.
Tidningen ägs av facken IF Metall, GS-facket och Pappers. Tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare är Eva Burman, tidigare chefredaktör och utgivare för Eskilstuna-Kuriren som också uppmärksammades för sin journalistik under hennes ledning.
Gud ska veta att det tyvärr finns många exempel även på motsatsen, exempel på ägare som inte klarat av trycket då deras egna tidningar skrivit kritiskt om sina ägares agerande.
En tidning med en egen ansvarig utgivare, självständighet gentemot ägaren och en tuff granskande journalistik är en ovärderlig tillgång för en facklig organisation och dess trovärdighet. Det bör Finanslivs ägare Finansförbundets styrelseledamöter fundera över där de nu ligger och vilar på sina skämskuddar.

Anm. Transparens, jag känner Axel Andén mycket väl och Eva Burman mindre väl
Texten publiceras även på min sida på Facebook.

Korrigerad 15.1 rörande ägarna till DA. Tack Hans Larsson för påpekandet.

Publicerat

av