Intressant självkritik inom MittMedia – har cheferna hittat elefanten i rummet?

Två chefer inom MittMedia har publicerat en text som nog kommer att bli livligt omdiskuterad bland branschkolleger i höst.  Det är inte, som så ofta, en hurtig, skrytsam och navelskådande
betraktelse. Tvärtom. Det är en självkritisk redogörelse av en undersökning som
utmynnar i en för branschen smått sensationell slutsats – ”Det är
inte Google och Facebook som gör att vi tappar våra annonskunder –  det är vårt
eget fel.”

De som skrivit texten om annonstappet är MittMedias företagsmarknadschef
Staffan Lönner och den digitala affärsutvecklingschefen Henrik Mazzanti. Texten
finns att läsa på Medium.com och som ett referat i ett
pressmeddelande där Lönner intervjuas på Mittmedia.com.

På Facebook konstaterar koncernen i sitt flöde att ”Nu utmanar Mittmedia den vedertagna
sanningen att de senaste
årens kundtapp i
annonsaffärer i hela mediebranschen beror på techjättar som Google och
Facebook. Sanningen? Vi har bara oss själva att skylla.”

Så visst
utmanar författarna den
vedertagna sanningen om att det är de stora techbolagen som är det största
problemet för mediebranschen. Allteftersom de traditionella medierna tappat
upplaga och annonsintäkter har den sanningen befästs på konferens efter
konferens, i debattartiklar och vid samtal mellan branschföreträdare och
mediepolitiker.

Och
plötsligt publicerar då säljansvariga för en av de största mediekoncernerna
självkritiskt en alternativ och väl underbyggd uppfattning om branschens
ödesfråga. Kan det vara så att dessa två chefer inom MittMedia har pekat ut den
väl dolda elefanten i rummet?

Deras
undersökning och slutsats kommer förhoppningsvis att leda till en bra och
konstruktiv debatt i branschen. Risken är nog dock rätt stor för att Staffan
Lönner och Henrik Mazzanti med sin inställning trampar på många ömma tår och
därför läxas upp i debatten. Jag tror dock att det ligger mycket sanning i
deras bedömning.

Just därför
skulle det vara otroligt intressant och viktigt om MittMedia eller något annat
stort mediehus skulle våga undersöka, bedöma och offentliggöra resultatet även
rörande den redaktionella utvecklingen. Det är ju tyvärr ett område där
självförhärligandet inte sällan nått oanade höjder. Just därför skulle det vara värdefullt
med en seriös studie. Koncernerna
har ju valt olika strategier. Vem har gjort rätt och vem har gjort
fel?   

Jag tycker
att Staffan Lönners och Henrik Mazzantis text efter en lång sommar utgör
avstampet för höstens branschnyheter och mediedebatt. Men visst, det är också
intressant att både Bonniers och Schibsted bygger om sina imperier. Och att
bland annat Hall Media ska minska sin bemanning, precis
som MittMedia ska göra. Förhandlingarna inför
den neddragningen förenklades nog inte av nyheten om att den tidigare koncernchefen
Thomas Peterssohn fick ett avgångsvederlag på drygt 12 miljoner kronor.   

Den
miljonersättningen  föder säkert frågor om hur avtal och avgångsvederlag
för andra i ledningen som lämnat koncernen sett ut. Koncernens nye
ordförande Bengt Ottosson fick frågan om avtalen som
tecknades långt innan han kom in i styrelsen. Han hade naturligtvis ingenting
att säga eftersom Peterssohns avtal skrevs av andra, men Ottosson redovisade i
ett mejl till personalen omständigheterna och
den nya ledningens villkor.

MittMedia
får för övrigt en ny minoritetsägare då den framgångsrika koncernen NTM förvärvar Sörmlands Media och därmed
bland annat Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och
Södermanlands Nyheter. Sörmlands Media äger drygt 8 procent av Mittmedias
aktier och dessa tas nu över av NTM. Detta faktum leder säkert till ett
närmande från NTM mot MittMedia och kanske något nytt samgående eller gemensamt
projekt. Affären överraskar inte med tanke på NTM:s finansiella styrka och den
uppköpta koncernens svaghet.

Den affären
hade nog inte varit möjligt för några år sedan under MittMedias tidigare
koncernledning. Det var då MittMedia hade flaggan hissad i topp och gärna
framställde sig som branschens mästare på lokaljournalistik och dess digitala
omställning. Då var många branschkolleger avvaktande, för att inte säga
kritiska, till mycket av det MittMedia gjorde.   

Kritiken på
den tiden var inte så konstig eftersom MittMedia i mångt och mycket kaxigt valde
en tuffare, mer osäker och av andra mediehus ifrågasatt strategi inför de
digitala utmaningarna. Just därför är det otroligt intressant att det är de
ansvariga för MittMedias annonsförsäljning som nu går ut med en mycket
självkritisk analys av koncernens eget agerande.
Korrigerat felaktig länk, kompletterat med länkar nedan 181510 kl 14.38

Länkar:
Avtalet med Peterssohn belagt med sekretess  –  Nyhetsartikel Journalisten.se 181012
Mittmedias vd sparkades – fick fallskärm på 12 miljoner  –  Nyhetsartikel Expressen 181011  

Publicerat

av