Intressant idé av Thomas Mattsson om pressetiken

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson har lanserat en idé
som kan och bör bli vägledande för hur det pressetiska systemet ska
moderniseras. Han menar att pressombudsmannen, PO, bör få granska både
Bokmässan och Almedalen. En idé som kan förvåna, men den är klok och logisk i
dagens snabba medieutveckling.

Mediernas verksamhet förändras blixtsnabbt, ”tidningar” är
inte längre enbart något på papper som vi köper i kiosken, läser och sedan
tänder brasan med. Tidningar är kompletta mediehus med tv-sändningar,
radioverksamhet,  gratistidningar, sajter
på webben och i mobiler samt verksamhet i olika sociala medier. Dygnet runt.

Därför är det på gång att PO ska granska och bedöma tidningarnas
verksamhet på sina officiella sidor i sociala medier. Och där har Thomas
Mattsson tänkt ett steg till; låt PO göra detta, men låt även PO granska vad
medieföretagen har för sig på Bokmässan på liknande arrangemang.

Han har naturligtvis rätt. Medieföretagen engagerar sig idag
på en rad olika områden, men alltid under sina kända varumärken, namn som Expressen och Aftonbladet.  Så även i Almedalen och på Bokmässan där kända
journalister framträdde i en rad olika sammanhang i medieföretagens stora
montrar.    

Det är då som Thomas Mattsson menar att någon kan drabbas
av felaktiga påståenden, förtal eller en kränkning som bör prövas av PO. Det spelar ju ingen roll om övertrampet  har tryckts i tidningen, sänts på webben eller
sagts på Expressens scen inför stor publik på Bokmässan. Det väsentliga för den
drabbade är att det är Expressen som ska kunna anmälas och klandras.

Tanken kan föras ännu längre utifrån Thomas Mattssons
funderingar. När tidningar börjar göra tv, som de redan gör, och både Sveriges Radio, SR, och Sveriges Television publicerar texter och annat via internet har
det uppstått en osäkerhet, knappast hos allmänheten enligt min mening, men hos
dem som ska se till att vi har ett bra pressetiskt system.

Problemet, menar man, är att tidningarna granskas av
pressombudsmannen och etermedierna av statliga granskningsnämnden. Det finns publiceringar som faller mellan stolarna. När
medieföretagen numera jobbar med allt borde de ha en gemensam etisk
bevakare, menar förespråkarna. En del medieledare känner därtill en oro för att
allmänheten inte vet vart ska man skicka sin anmälan om en tidning sänder ut
något felaktigt i sin tv-verksamhet på webben.

Därför finns det ett förslag som utreds av den nya
organisationen Utgivarna om att införa en gemensam medieombudsman för både
tidningar, tidskrifter och etermedier, ett teknikoberoende etiskt kontrollsystem.
Den idén är jag skeptisk till och har tidigare bloggat om saken, nedan några länkar till texter om saken.  

Det är här Mattssons idé om att låta pressombudsmannen
granska även Bokmässan och liknande arrangemang är intressant.  Det är logiskt att PO och Pressens
Opinionsnämnd ska granska allt som kopplas till tidningarnas varumärken helt
oavsett vilken kanal det handlar om, redan befintliga och sådana som tillkommer
i framtiden.  Systemet med PO är välkänt och kan
lätt moderniseras på detta sätt.

På samma sätt är det logiskt att regelverket ändras så att
all verksamhet kopplad till t ex Sveriges Radio synas av den statliga myndigheten Granskningsnämnden,
till exempel mediernas webbsidor och mobilkanaler.  Och SR:s arrangemang på Bokmässan även då de
inte sänds i radio.     

Därmed finns det inte längre behov av den medieombudsman Utgivarna
anser behövs, en lösning gemensamt för statligt och privat ägda medier och just
därför komplicerad juridiskt och principiellt. Om det sedan ändå skulle anses
oklart om allmänheten förstår vart anmälningarna ska skickas så kan man ju ha
en gemensam postadress för dem som vill anmäla ett medieföretag.
Uppdaterad 130110 kl 23.00

Länkar:

Mattsson: Låt PO pröva gator och torg – medievarlden.se 131001
Låt PO granska Bokmässan – chefredaktör Thomas Mattsson, expressen.se 130930    

Avstå från en ny medieetisk organisation!! – Utkiksbloggen 130529

Håller med Svegfors om pressetiken – Utkiksbloggen 110204  

Tveksamt med en medieombudsman – Utkiksbloggen 100906      

Publicerat

av