Ingen respekt för domen mot Expressen

Hovrätten slår fast att Expressens chefredaktör Thomas
Mattsson och två av hans medarbetare begick brott då de i ett reportage visade vad
lätt det var att få tag på ett illegalt vapen i Malmö. Det är svårt att känna respekt
för beslutet. Domen är baserad på ett åtal av en åklagare som mejlat till
polisen att han ”skulle snickra ihop brottsmisstankar” mot journalisterna och att förhören med dem nog skulle innebära ”en massa snack”. Otroligt oseriöst!

Förtroendet för rättsväsendet är generellt sett tämligen begränsat på grund av polisens dåliga siffror för uppklarade brott, poliser som inte syns ute i
samhället och som inte kommer då man ringer och behöver hjälp. Fusket med  ”pinnar och blås” inom
trafikpolisen icke att förglömma.

Inte blir synen på rättsväsendet bättre då man vet att en
åklagare funderade på om det kunde vara brottsligt av överbefälhavaren, ÖB, att
säga sanningen om försvarets bristande förmåga. Jösses! Dessbättre kom han till
sist ändå fram till att inte inleda en förundersökning.

Det finns många exempel på hur rättsväsendet i allmänhet och
polis och åklagare i synnerhet får alltmer kritik. Leif GW Persson är inte nådig
i sin initierade och bedömning av polisen, en kritik som kompletteras av över landet återkommande upprörda
artiklar och tv-inslag om rättsväsendets bristande förmåga. Polisen som inte
kommer, domslut som man inte förstår och jävsituationer i rättegångar. För att inte tala om allt kring Thomas Quick, alias Sture Bergwall….

Så ser det ut och jag tror inte att det bristande
förtroendet förbättras av denna dom. Hovrätten över Skåne och Blekinge har
fullföljt tingsrättens, åklagarens och polisens ansträngningar att förvandla tre journalister
med goda syften till brottslingar trots att de helt klart saknas brottslig
uppsåt. Varför?

Handlar det om journalistförakt? Kanske. Det är ju annars ganska
obegripligt att en handling som få ser som ett brott, ändå av rättsväsendets
professionella företrädare upphöjs till brott. Det är därför svårt att befria
sig från misstanken att mediernas kritiska inställning till myndigheternas
bristande förmåga att hantera brottsligheten i Malmö påverkat saken. Faktiskt!

Jag hoppas att målet kan föras vidare till Högsta domstolen.
Bortsett från ovanstående synpunkter är det ju också obegripligt om inte den
juridiska prövningen slutgiltigt kan ta hänsyn till att det om knappt två
veckor i Sverige införs en vapenamnesti då det Expressens medarbetare gjorde
utan brottslig uppsåt definitivt inte skulle ha lett till åtal och fällande dom.
Därmed blir domen helt
obegriplig.
UPPDATERAD  

Länkar:
Kommentarerna – och läs domen – Thomas Mattsson i Expressen 2013-02-19
Oacceptabel dom mot Expressens medarbetare – Utkiksbloggen 2012-05-19
En rättegång i Oslo och en i Malmö – Utkiksbloggen 2012-04-16
Åklagaren som planerade att snickra ihop brottsmisstankar mot Expressen –  Thomas Mattsson i Expressen 2011-12-28

Publicerat

av