Föråldrad lag gav åklagaren rätt att beslagta dator med källskyddat innehåll

Beslagen av den mördade lokalredaktören Elin Falks dator och
mobiltelefon kommer att prövas i hovrätten. Tingsrätten i Lycksele fann att
åklagare och polis har rätt att ta utrustningen i beslag trots att den kan
innehålla källskyddat material. Däremot hävdes beslaget av hennes anteckningsblock.
Domen tyder på att lagstiftningen inte hängt med i utvecklingen vilket också framgår
i domen där det nämns att Polisrättsutredningen fastslår att beslagsförbudet i lagstiftningen också
måste ändras till att omfatta annat än enbart skriftliga handlingar.   

Folkbladet Västerbottens lokalredaktör Elin Falk dödades den
1 mars. En man som hon tidigare haft en relation med är häktad misstänk för
mord. Tragedin har sedan följts av en rättsprocess där Folkbladet och dess
chefredaktör Anna Lith hos tingsrätten begärt att beslagen ska hävas för att
skydda tidningens källor. Om detta har jag bloggat här och där finns också länkar till Folkbladets artiklar om saken. 

Den så kallade beslagsförhandlingen var i fredags och idag
kom således domen. Det är en rätt dyster läsning, inte bara för utfallet, utan
också för att det tydligt framgår att lagstiftningen om det viktiga källskyddet inte
hängt med i utvecklingen. Precis som så ofta i andra sammanhang vad det gäller
digitaliseringen.

Polisrättsutredningen ( SOU 1995:47 s 184) fastslår således
enligt domen att klarläggande lagstiftning fortfarande saknas. Domstolen
konstaterar också att ”Förbudet mot beslag av källskyddat material enligt 27
kap 2 § rättegångsbalken
gäller enligt ordalydelsen skriftliga handlingar”.

Och just därför häver domstolen beslaget av journalistens
anteckningar eftersom dessa är skrivna på papper, men dator och mobil får
polisen behålla trots att de också enligt domen antas innehålla källskyddat
material.  Men då är det dessa uppgifter
som åtnjuter källskydd enligt domen, inte den tekniska utrustningen som dessa
finns i och därför  kan dessa tas i
beslag…

Märkligt, men sant. I domen konstateras att riksåklagaren
formulerat anvisningar om hur en dator med källskyddat material ska gås igenom
av polisens tekniker, en situation som naturligtvis inte kan accepteras av en
ansvarig utgivare. Folkbladets chefredaktör Anna Lith har också konstaterat i Medievärlden och Journalisten att
tingsrättens beslut kommer att överklagas.
Uppdaterad med länkar 150316 kl 12.29, kl 16.11, 16.23, korrigerad 150617 kl 01.58

Länkar:
Nu har Folkbladet överklagat beslutet – nyhetsartikel, medievarlden.se 150316
Mördade Elins dator tas i beslag trots kritik – nyhetsartikel, expressen.se 150316
Polisen får genomsöka mördad kvinnas dator – nyhetsartikel, svt.se 150316
Folkbladet tänker överklaga – nyhetsartikel, folkbladet.nu 
Åklagaren får gå igenom Elin Falks dator – nyhetsartikel, folkbladet.nu 150316

Publicerat

av