Farliga röster mot yttrandefrihet i Sverige

Nu skriker ledande politiker ännu en gång efter förbud som inskränker tryck- och yttrandefriheten i Sverige. I söndagens Agenda i SVT krävde riksdagens förste vice talman (!) Susanne Eberstein (s) inskränkningar i meddelarfriheten för poliser. Kravet motiverades med publiciteten rörande barnens tv-idol Ola Lindholm som misstänks för knarkbrott. Hur kan Eberstein veta att det verkligen var poliser som var Expressens källor till publiciteten? I den ständigt förekommande kritiska debatten rörande skilda publiceringar antas allt som oftast att det är poliser som läckt uppgifter från förundersökningar till medierna, ja kanske till och med mot betalning. Stockholms länspolismästare Carin Götbladh intervjuades i Agenda och var, precis som vice talmannen, tillika juristen Susanne Eberstein, indignerad över att ”poliser läcker”. Hur kan de veta att det är på det sättet? De får inte forska efter källor enligt grundlagen och kan således inte tjänstemässigt lagligt ha gjort några undersökningar om läckorna, men uttalar sig ändå tvärsäkert om att det är så det ligger till. Gruppledaren Johan Pehrson (fp) var också med i programmet och kritisk till förmodade läckande poliser, men klart mer försiktig än Eberstein i sina slutsatser. Han tog tydligt ställning för grundlagens meddelarfrihet. Han är ju känd som en politiker som vill ha hårdare tag, men var här klokt nog mer försiktig i sina slutsatser. När den mycket kände tv-idolen Ola Lindholm greps på Råsunda så kan man på goda grunder förmoda att det kan ha väckt en viss uppmärksamhet i omgivningarna och det är således fullt möjligt att någon annan än en polis tipsade Expressen. Kanske till och med någon som dessförinnan hade tipsat polisen om att den borde kolla Lindholm? Eller någon som … Detta vet vi onekligen ingenting om, men det gör inte Göthblad eller Eberstein heller. Hur kan och vågar de utifrån sina ansvarfulla uppdrag vara så kategoriska om något de rimligen inte har en aning om? Hur kan de kräva allvarliga inskränkningar i grundlagen på så lösa grunder? Göthblad ojade sig upprört över att man som arbetsgivare inte har möjlighet att agera mot läckorna med tanke på meddelarskyddet i grundlagen. Helt fel, om det är så att poliser verkligen läcker så har hon och andra i landets polisledningar totalt misslyckats professionellt med att vägleda och motivera sina medarbetare i ansvarsfrågorna. Det arbetet förhindras inte på något sätt av grundlagen. Nåväl, nu har makthavare som vill begränsa tryck- och yttrandefriheten fått ett nytt exempel som de kommer att utnyttja maximalt. Hoten mot tryck- och yttrandefriheten återkommer regelbundet i Sverige vilket också Tidningsutgivarna redovisat i sina enkäter med riksdagsledamöter om saken. Expressens chefredaktör Thomas Mattsson intervjuades också i Agenda och svarade där föredömligt avvisande på alla resonemang om vilka källor tidningen hade då den publicerade misstankarna mot Ola Lindholm. Det är helt omöjligt för en ansvarsfull utgivare att gå in på resonemang om tidningens källor och det borde det också vara för framträdande politiker och polischefer.UPPDATERING:Expressens chefredaktör Thomas Mattsson bloggar om debatten iAgenda.SVT:s Johanna Bäckström Lerneby skriver om meddelarfriheten.

Publicerat

av