En stor seger för Gerdin och Sjöberg och medierna

Titt som tätt sker angrepp mot den svenska tryck- och yttrandefriheten
även på hög politisk nivå, som i går då regeringen föreslog ett fotoförbud. Som
gång på gång vad det gäller slarv och obstruktion mot offentlighetsprincipen och angrepp mot meddelarfriheten. Men ibland går utvecklingen åt
rätt håll, som idag då Högsta domstolen frikände de tidigare chefredaktörerna
Anders Gerdin och Otto Sjöberg i det så kallade spelmålet. Ett mycket viktigt beslut för medierna som därmed får rätt att
publicera annonser för utländska spelbolag.

Kampen om den rätten har pågått i många år med främst Anders Gerdin, tidigare chefredaktör på Aftonbladet,  i frontlinjen. I debatten och i praktisk handling som utgivare har han
beslutsamt och envist fört frågan framåt. Tillsammans med tidigare konkurrenten
Otto Sjöberg, Expressen,  har han sedan fortsatt att försvara sin sak i den ena rättegången
efter den andra. Bägge två har tvingats uppträda inför skranket  i en rad olika domstolar. Starkt jobbat!

Lotteriinspektionen har på alla de sätt försökt att skydda
spelmonopolet från utländsk konkurrens och då inte ens dragit sig för att
försöka urholka tryckfriheten. De statliga företrädarna har i debatten och den
juridiska processen hävdat det så kallade främjandeförbudet i lotterilagen framför grundlagarna. Åklagare och
byråkrater har ibland gjort uttalanden som varit närmast stötande för den som
värnar tryckfriheten framför de principiellt sett betydligt mindre viktiga
regelverket om spel och dobbel.

Jag har aldrig begripit varför inte saken har avgjorts i
tryckfrihetsmål eftersom det är ansvariga utgivare som åtalats för
publiceringar, men där valde myndigheterna och åklagarna en annan väg. Det har
under årens lopp känts märkligt att se hur lotterilagen använts som tillhygge mot
ansvariga utgivare och tidningars publiceringar.

Men nu är det avgjort och de bägge redaktörerna har genom
frikännandet fått varsin fin julklapp. Mediebranschen likaså, de utländska spelbolagen
ska nu utan problem kunna annonsera i de svenska medierna och det handlar om
mycket pengar. Och den störste segraren är naturligtvis den spelande svenske
medborgaren som inte längre luras på sin rätt att få ta del av information i
medierna om en verksamhet som är helt legal inom EU, men som den svenska staten bekämpade.

Det ska bli intressant att se vilka konsekvenser domen får både
i medierna, juridiskt och politiskt. Kommentarerna
från experter om domen verkar genomgående vara positiva så här långt, men man kan
ändå fråga sig om staten inte försöker återkomma i frågan på något sätt. Det finns, märkligt nog,  fortfarande en risk för  vitesförelägganden från Lotteriinspektionen. Mer om detta i myndighetens kommentar.

Länkar:     (Uppdaterad 121222 kl 21.05)
Nio års kamp  –  Expressens chefredaktör Thomas Mattsson bloggar om domen. 

Thomas Mattsson hyllar HD:s dom  –  resume.se 121221

Spelmålet är över – Gerdin och Sjöberg frias  –  resume.se 121221

Betsson: ”Kan innebära stora intäkter för svensk mediebransch”  –  dagensmedia.se 121221

Lotteriinspektionen: ”Inte särskilt förvånande”  –  dagensmedia.se 121221

Spelmålet avgjort – HD friar Gerdin och Sjöberg  – 
medievarlden.se 121221

HD friar Gerdin och Sjöberg  –  journalisten.se 121221

Aftonbladets förre chefredaktör frias  –  aftonbladet.se 121221

Sjöberg och Gerdin friade  –  Expressens chefredaktör Thomas Mattsson bloggar om domen 121221. 

En viktig dag för tryckfriheten i Högsta domstolen  –  Utkiksbloggen 121112

Gerdin och Sjöberg friades av hovrätten  –  Utkiksbloggen 110622

Gerdin och Sjöberg slåss mot spelhyckleriet  –  Utkiksbloggen 110526

Tidningar vann mot Lotteriinspektionen  –  Utkiksbloggen 101201

Publicerat

av