Det behövs fler seniorbostäder

Har precis läst en mycket intressant artikel, https://shorturl.at/nWGs5, med helt korrekt kritik mot Gävle kommun för dess bristande intresse att satsa på äldrebostäder. Läget är nog detsamma runt om i landet.

För rätt många år sedan slogs  Eva-Karin Hamilton, (M) och min 2015 avlidna  hustru Lena Rosén (S) och jag (opol) med flera andra för att få till ett kollektivt seniorboende för den åldrande  kustbefolkningen och andra på Gråberget i Gävle. Med statliga Boverkets starka stöd. Där visste man då och även nu vad stort behovet är.

Vi slogs för ett boende ovanpå en nedlagd militär fästning med en fantastiskt  utsikt över Gävlebukten. Föreningen fick drygt hundra medlemmar om jag minns rätt.  Flertalet av dessa var således beredda att sälja sina attraktiva sjötomter för att flytta till ett boende utan vinstintresse

Kommunens politiker inom de flesta partierna fattade ingenting bortsett från KD:s ledamöter. Länsstyrelsen fattade ingenting förrän i sista stund då det var för sent.

Boverket talade då och nu för döva öron om behovet för seniorbostäder. Det var och är sorgligt, leder till lidande för äldre I för stora hus och påverkar rörligheten  på bostadsmarknaden negativt.

Den ursprungliga föreningen för kooperativa hyresrätter utan vinstintresse ombildades senare, när Lena och jag hade hoppat av, till en vanlig bostadsrättsförening med vinstintresse.

Den fick till slut en tomt av kommunen och bygglov långt ifrån fina Gråberget och som  närmast granne till stadens största camping, utan attraktiv sjöutsikt för åldrande kustbor.

Då hade Lena och jag redan  dragit oss ur projektet efter lång tids hårt jobb. Där seniorboendet till sist byggdes nära en stimmig camping kunde vi inte ens tänka oss att flytta till från vårt hus och dess suveräna läge bara tio meter från Bottenhavets strand.

Nu är min kära fru död sedan nio år, men jag ser det  precis på samma sätt idag, nu som ensamstående tillsammans  med en kär särbo, Eva Hannerz. Jag väljer nog att  bo kvar tills den yttersta dagen.

Och nu väcks frågan då och då dessbättre igen om seniorboenden. Sådana är bra för de äldre och för hemtjänsten som får färre adresser med vårdnadshavare. Men Boverket talar för döva öron hos politiker i flertalet partier som helt  tydligt har svårt att fatta behovet av sådana bostäder.

Detta oavsett om det föreslås seniorboenden vid havet eller i andra lägen som kan locka oss åldrande pensionärer att sälja sina attraktiva bostäder och flytta in i ett kollektiv i någon form. Till exempel i centrumlägen med en förtätning ovanpå en galleria eller I ett lugnt och hyfsat centralt läge, gärna i äldre moderniserade fastigheter.

Sådana skulle nog locka mig från strandtomten även  om det inte finns ett alternativ med havsutsikt

Nedskärningar och bristande politisk kreativitet fortsätter tyvärr. Fy fan!

Anm. Korrigerad och kompletterad den 4.7 kl 12.42. Texten publiceras också på min sida på Facebook.
Skickat från Outlook för Android

Publicerat

av