Bravo, Nils Funcke

Journalisten, tryckfrihetsexperten och just nu yttrandefrihetsutredaren Nils Funcke skrev i går i Expressen en alldeles utmärkt artikel om regeringens tokiga förslag om kreditupplysningslagen. Funcke pekar helt riktigt på att det vore fel att låta journalister få en gräddfil; offentlighetsprincipen gäller alla. Det är en mycket viktig princip som inte bör offras för att Ask ska slippa kritik från publicister.Förslaget är, som jag skrivit tidigare, helt galet. Justitieministern föreslår inte att ekonomiska uppgifter ska sekretessbeläggas vid källorna, det vill säga i statliga register. Det är väl det som borde ske om statsmakterna bedömer integritetsproblemet som allvarligt om uppgifterna lämnas ut. Med Beatrice Asks förslag genomfört är det ju inget som hindrar att vem som helst kontaktar myndigheterna och får ut samma information som de inte längre kan hitta på nätet. Hyckleri, kallas det. En ökad sekretess vore naturligtvis inte heller bra, men trots allt ärligare eftersom regeringen då skulle få bära det politiska ansvaret för en minskad offentlig insyn. Det tror jag inte statsråden vill. Nu ”nöjer” sig regeringen med att försvåra för vanligt folk att komma åt uppgifterna på nätet. Och detta samtidigt som man inrättat E-delegationen för att underlätta och förbättra myndigheternas service på nätet. Och chef för den är en generaldirektör, Mats Sjöstrand, som gått ut i debatten och pläderat för ett stopp av ekonomisk information via nätet….Man häpnar!

Publicerat

av