Är ett konkursmässigt MittMedia framgångsrikt?

Daniel Nordström, chefredaktör för VLT, bemöter idag min senaste
text om MittMedia på sin blogg. Vi är överens om mycket inom journalistiken,
men inte om MittMedias sorgliga vandring mot stupet. Hans text präglas av MittMedias
kultur där man envist odlar självbilden av en framgångsrik koncern. Och det
även nu när vi har facit; MittMedia är konkursmässigt och måste säljas för att
överleva.

Detta faktum kan varken självförhärligandet eller ”stora digitala
framgångar i läsaraffären” ändra på. Det finns givetvis enskildheter inom koncernen
som är positiva, men det innebär inte att företaget kan beskrivas som
framgångsrikt.

Daniel Nordström har rätt i att jag gillade mycket av det koncernledningen
gjorde när det började hända saker 2013. Det var bra att riktningen pekades ut
mot digitaliseringen. Den nya ledningen var tydlig och agerade löftesrikt för
en modernisering av en ganska trött koncern.

Men efter något år växte nog kammen för snabbt både inom ägarstiftelserna
och koncernledningen. Centraliseringen drevs för hårt. Digitaliseringen likaså. De
fortfarande lönsamma papperstidningarna prioriterades bort. De tappade kraft och
upplagorna minskade mer än inom alla andra mediekoncerner. 
Därför har jag med tiden omvärderat koncernen och det är jag nog inte ensam om. Alla i branschen hade klart för sig att framtiden är digital, men MittMedia
drev utvecklingen snabbare än andra mediehus, papperstidningarna blev i princip
offrade. Allt medan MittMedias företrädare gång på gång utnämnde sitt företag
till det bästa av alla på lokal journalistik.

Ändå är det rätt tydligt att läsare inte håller med om att
lokaljournalistiken är så bra inom MittMedia. Inte ens koncernens egna chefer kan
rimligen ha missat ilskan och besvikelsen hos läsare på sociala medier och även
i bittra insändare i MittMedias tidningar.

Det är riktigt att jag skrev ”usel journalistik” och då menar jag
naturligtvis inte den som görs på tidningens utgivningsort av dess medarbetare och publiceras lokalt. Den journalistiken
har ofta hög kvalitet, men det hjälper inte då tidningarna samtidigt tar in
helsidor skrivna på andra orter utan lokal koppling. 
Daniel Nordström ser det som att man idag kan publicera ”läsvärd journalistik från andra orter” i stället för det TT-material som ofta användes förr.  Jag håller inte med. De är säkert bra lokalt där de skrivs, men ofta helt ointressanta där de publiceras i en annan del av  landet. Och
vad är poängen med den ”virtuella desken” där den ansvarige för en tidnings
sajt tydligen alltid finns på en annan utgivningsort! Är det att vårda den lokala förankringen? 

Att nyheter publiceras på sajterna först och senare i tidningen är
från läsarnas synpunkt sett också usel journalistik. Jag förstår varför det
görs i utvecklingsprocessen, men det kan man inte begära av läsarna. De har
glömts bort i sammanhanget. Så även vad det gäller transparensen där jag inte
är överens med Daniel Nordström, varken nu om försäljningen eller tidigare vid händelser
som uppmärksammats i andra medier, men inte alls eller först senare i de egna
tidningarna.

Daniel Nordström är en färgstark och skicklig publicist. Därför var
det trevligt för mig som konsult att rekrytera honom till Arbetarbladet. Han är
en aktiv debattör och kan nog utses till den flitigaste bloggaren bland landets
chefredaktörer.

Nordström är chefredaktör och ansvarig utgivare för VLT i Västerås,
men också chefredaktör alternativt ansvarig utgivare för Bärgslagsbladet,
Arboga Tidning, Fagersta-Posten, Sala Allehanda, Länstidningen i Södertälje,
Norrtelje Tidning och Nynäshamns Posten samt alla dessa titlars sajter. Jag
hoppas jag inte missat någon. Det är imponerande om Daniel Nordström hinner med allt, men modellen
förändrar utgivarskapet som på sitt sätt devalveras. Jag är övertygad om att Bonnier News vill ha en utgivare lokalt på varje tidning, precis som dess partner
Amedia i Norge.

Jag ger gärna Daniel Nordström sista ordet med att citera slutklämmen i hans
text. Kloka ord om de tillämpas.

    ”Det
viktiga i allt detta är den lokala journalistiken.
      Den kommer
alltid att vara i fokus.

      Den är vår
själ och vårt hjärta.”

Uppdaterad och korrigerad  20190314 kl 03.37. Länken till texten kunde inte läggas ut förrän då på Facebook som låg nere p g a av servicearbeten. 

  

   

Publicerat

av